Viden og Indsigt

Her finder du information, inspiration og vejledning til markedsføring og forretningsudvikling på Bornholm.

Her kan du finde links til analyser fra Destination Bornholm, VisitDenmark etc., som vil hjælpe dig med at definere målgruppers ønsker, behov og krav til turismeerhvervet på Bornholm.

Analysearbejdet under Destination Bornholm er finansieret af Bornholms Bornholms Regionskommune. Analyserne tager afsæt i ønsket om at kende markedet bedst muligt og derigennem sikre en produktudvikling og markedsføring, der rammer rigtigt. Analyserne er et redskab til alle turismeaktører. Hvis du vil have en uddybning eller bare drøfte analysernes indhold, er du meget velkommen til at kontakte os. Kontakt Gitte på gitte@bornholm.info eller tlf. 5693 0369.

Vedr. eventanalyserne: Bemærk, at analysernes tager udgangspunkt i en måling af de forskellige events tiltrækningskraft og en værdisætning af tiltrækningskraften. Det må antages, at den samlede værdi af den enkelte event er større end det beløb, der er angivet i analyserne. Bemærk også, at den økonomiske værdi tager afsæt i forbrug baseret på valg af overnatningssted. Døgnforbruget er angivet i VisitDenmarks turistundersøgelse og det er herfra, at data hentes.

Landemarkeder

Selvom vores nærmarkeder alle er tæt på Danmark, så er det forskellige rejsemotiver og adfærd der gør sig gældende for de forskellige landes befolkning. Herunder kan du finde mere information om udvalgte markeder.

Gæsten på øen

Herunder kan du finde oplysninger om turistens adfærd når de er ankommet til Bornholm.

Vejledninger

Herunder kan du finde vejledninger og guider til brugen af Destination Bornholms kanaler, samt branding guides og anden inspiration.

Analyser, inspiration og statistik

Her kan du finde links til analyser fra Destination Bornholm, VisitDenmark etc., som vil hjælpe dig med at definere målgruppers ønsker, behov og krav til turismeerhvervet på Bornholm.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00