Brug af Destinationen Bornholms logo

Destinationens logo er udviklet og betalt af Destination Bornholm og logoet er derfor underlagt ganske bestemte rammer for, hvordan det må bruges.

Retningslinjer for brug af logoet

  • Ferieøen Bornholm-logoet må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Bornholm som besøgsmål, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske, i alle elektroniske og digitale medier, herunder CD-rom versioner og på Internettet.
  • Destination Bornholm-logoet må anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig samarbejde med Destination Bornholm eller ved sponsorater.
  • Uanset i hvilket medie og i hvilken sammenhæng rundkirkelogoet anvendes, skal det altid optræde vandret og rundkirken, hjerte-flaget og teksten “Bornholm”, må ikke deles eller ændres.
  • Logoerne må ikke  benyttes i sammenhænge, der kan anses for krænkende for Destination Bornholm, herunder ændringer af logoet eller anvendelse af logoet i uhensigtsmæssige sammenhænge. Det vil f.eks. anses som krænkende, såfremt symbolet beskæres, animeres eller farvelægges på ny måde.
  • Logoerne må ikke anvendes for at fremme egen virksomhed.
  • Det kræver altid en skriftlig aftale med Destination Bornholm, hvis man ønsker at benytte sig af Destination Bornholm logo i sin kommunikation eller markedsføring.
  • Destination Bornholm kan til en hver tid bede om, at logoet fjernes, hvis ovenstående krav ikke overholdes. Udgifter forbundet med dette påhviler altid udførende virksomhed.

 

Download vores logo her

Her kan begge versioner af Destination Bornholms logo downloades i en zip-fil. Brug WinZip til at pakke filerne ud.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00