Her er hvad danskerne siger om Bornholm

Senest opdateret 2022

Destination Bornholm ønsker løbende at monitorere de besøgendes oplevelse af deres ophold på Bornholm Herunder kendskabet til og vurderingen af en række specifikke events på Bornholm, besøg af attraktioner og seværdigheder,
overnatningsmulighederne, samt de overordnede kriterier for valget af Bornholm som feriedestination.

I et samarbejde mellem Destination Bornholm, Bornholmslinjen og konsulenthuset Inzights gennemføres derfor kontinuerlige målinger blandt de danske og tyske besøgende til Bornholm Dette betyder, at der henover sæsonen løbende udsendes mailinvitationer om deltagelse i undersøgelsen til de rejsende med Bornholmslinjens færger.

Resultatet af undersøgelserne for de danske besøgende præsenteres i denne rapport Der indledes med rapportens metodiske grundlag, derefter en kort sammenfatning, hvorefter de detaljerede resultater præsenteres for hvert af
rapportens emneområder.

Download rapporten

Hele Destination Bornholms besøgsrapport for 2021 kan downloades som PDF her.

Rapportens sammenfatning for 2021

Rejseåret 2021 var igen påvirket af Corona situationen En af konsekvenserne har været, en lille ændring i sammensætningen af de danske besøgende til Bornholm Flere af de, der måske normalt rejser på sommerferie til udlandet
besøgte i stedet Bornholm Det er derfor særdeles positivt, at den høje tilfredshed med besøget på Bornholm er fastholdt også i 2021 På en skala fra 1 til 10, hvor 10 betyder meget sandsynligt og 1 betyder meget usandsynligt, er
det gennemsnitlige svar 9,57 ift. at anbefale Bornholm til andre Omregnet til en NPS (net promoter) score opnås 90 point ud af 100. I 2020 var NPS scoren 89 og gennemsnittet på 10 punktskalaen 9,54. Kun 2 af de besøgende vil ikke anbefale
Bornholm som destination til en ven eller kollega.

Andelen der har benyttet lejet feriehus som overnatningsform var som i 2020 37% mens campingandelen steg fra 8 til 13. Det gennemsnitlige antal overnatninger steg ligeledes fra 6,8 i 2020 til 7,2 i 2021. Interessen for naturoplevelser, mad og gastronomi fortsætter med at stige.

Mulighed for naturoplevelser er fortsat ubetinget den væsentligste “driver” for de besøgendes valg af feriedestination – og coronasituationen har yderligere styrket betydningen. På en skala fra 1 til 10 vurderes vigtigheden af naturoplevelser til 8,79 når feriedestinationen skal vælges. Og mulighederne for at få naturoplevelser på Bornholm vurderes til så meget som 9,46.

Det er en meget gunstig og unik position for Bornholm. Men også mad og gastronomi oplevelser har stigende betydning, som den næstmest betydende driver og betydningen er steget fra 6,83 i 2017 til 7,46 i 2021.

Ses der på balancen i mellem den enkelte driver og muligheden for at få indfriet forventningen på Bornholm er der balance, men for ”aktiv ferie” og ”kunst og kunsthåndværk” vurderes mulighederne højere end betydningen.

Fortsat næsten 60% besøger Hammershus

Borgruinen er fortsat i særklasse den mest besøgte seværdighed på Bornholm. Som i 2020 var det 58% af de besøgende, som lagde vejen forbi Hammershus. De næstmest besøgte attraktioner er bisonerne (18%), Christiansø (13%) og Bornholmertårnet (11%). 27% af de danske turister på Bornholm har ikke besøgt nogen af de listede attraktioner eller seværdigheder under deres seneste ophold.

De tre attraktioner hvor de besøgendes forventninger i størst udtrækning blev indfriet målt på en 5-punktskala fra ”i meget lille grad” til “i meget høj grad”, var Bornholms Rovfugleshow (gns. 4,79), BornPark (gns 4,75) og Christiansø (gns. 4,74)

Flere benytter digital turistinformation

Andelen af de besøgende, der angiver, at de har benyttet digital turist information ifm. deres besøg på Bornholm er fortsat stigende i 2021. 26% af de besøgende til Bornholm benyttede digital turistinformation i 2019. I 2020 steg andelen til 37% og i 2021 var den 41%. Udviklingen mod i højere grad at benyttes sig af digital turistinformation var i 2021 særligt drevet af de ældre aldersgrupper.

Andelen der benyttede sig af Bornholm app’en var i 2021 25% mod 18% i 2020 og 11% i 2019. 26% benyttede www.bornholm.info i 2021 mod 25% i 2020.

Betydningen af events har været udfordret i Corona-årene

Afholdelsen af events har været stærkt påvirket i både 2020 og 2021. I 2020 blev de fleste events aflyst, men også i 2021 blev events flyttet fra foråret til sensommeren, afholdt under ændrede forhold eller helt aflyst. Dette har naturligvis betydet en faldende tiltrækningskraft ift. tidligere år

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00