Her er hvad danskerne siger om Bornholm

Senest opdateret december 2023

Destination Bornholm ønsker løbende at monitorere de besøgendes oplevelse af deres ophold på Bornholm, herunder kendskabet til og vurderingen af en række specifikke events, attraktioner, seværdigheder og overnatningsmulighederne. Vi ønsker ligeledes, at blive klogere på de overordnede kriterier for valget af Bornholm som feriedestination.

I et samarbejde mellem Destination Bornholm, Bornholmslinjen og konsulenthuset Inzights gennemføres derfor kontinuerlige målinger blandt de danske og tyske besøgende til Bornholm Dette betyder, at der henover sæsonen løbende udsendes mailinvitationer om deltagelse i undersøgelsen til de rejsende med Bornholmslinjens færger.

Resultatet af undersøgelserne for de danske besøgende i 2023 bliver præsenteret i denne rapport, der indledes med rapportens metodiske grundlag, derefter en kort sammenfatning, hvorefter de detaljerede resultater præsenteres for hvert af rapportens emneområder.

Download rapporten

Hele Destination Bornholms besøgsrapport for 2023 kan downloades som PDF her.

Rapportens sammenfatning for 2023

Tilfredshed og NPS

Tilfredsheden med at besøge Bornholm er fortsat meget høj i 2023. Tilfredsheden ligger på 9,4 og er målt som sandsynligheden for, at de besøgende vil anbefale Bornholm til andre på en 10-punktsskala. Der ses dog en svagt faldende tendens siden 2021, hvor tilfredsheden lå på 9,6. Der bør være opmærksomhed på om denne faldende tendens fortsætter.

Omregnet til NPS (net promoter score) opnår Bornholm en høj score på 83 point svarende til, at der for hver 100 besøgende er netto 83 besøgende, som vil anbefale Bornholm. NPS-scoren er højest blandt besøgende, som bor i lejet feriehus eller i AirBnB-bolig.

Besøgsdrivers

Naturoplevelser er fortsat den klart væsentligste driver for de besøgendes valg af feriedestination efterfulgt af mad/gastronomi og aktiv ferie i naturen.

Der er meget fin balance mellem besøgsdrivernes vigtighed og de besøgendes mulighed for at få oplevelser på Bornholm indenfor hver driver. Det vil f.eks. sige, at de besøgende i høj grad oplever, at de på Bornholm kan finde naturoplevelser, mad/gastronomi og aktiv ferie, som lever op til deres forventninger.

Digital turistinformation

35% af de besøgende benyttede digital turistinformation ifm. deres besøg. Andelen er faldende ift. 2022, hvor 45% benyttede digital turistinformation. Den faldende tendens vedrører både brugen af bornholm.info og Bornholm-app’en. Det peger på, at der fortløbende skal arbejdes med at promovere kendskabet til de digitale muligheder.

De besøgendes profil

Profilen af de besøgende i 2023 er så godt som uændret ift. de foregående år. Dog ses en tendens til at antallet af overnatninger er faldende fra 7,2 i 2021 til 6,9 i 2022 og nu 6,5 i 2023. Der kan være tale om en normalisering efter corona.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00