Det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation

Turisme er Bornholms næststørste erhverv, turisme skaber knap 2.000 fuldtidsstillinger og målt i omsætning er turismen 2,64 mia. kroner værd.

Destination Bornholm ApS er det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation. Vi er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres gennem os, skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet. Vi betragter os selv som en servicevirksomhed, der skal stille sine kompetencer til rådighed for alle dem, der ønsker at være en del af fællesskabet omkring turismeproduktet og vi har arbejdet med disse opgaver siden 1992.

Hvad laver Destination Bornholm

Destination Bornholm arbejder overordnet med to opgaver; markedsføring samt udvikling af Bornholm som turismeø. Derudover driver Destination Bornholm øens turistinformationer under navnet Bornholms Turistinformation.

Opgaverne varierer en hel del indenfor den overordnede ramme for vores virke. Vi sidder med opgaver så forskellige som eks. at være turismens talerør i råd som eks. BATs brugerråd (busselskabet) og Naturstyrelsens brugerråd, vi agerer sparringspartner i forhold til kommunens embedsfolk og politikere over imod eks. skiltning, strandrensning og lign. Vi arbejder med eks. en outdoor-klynge, agerer koordinator i forhold til krydstogtarbejdet og laver markedsføringstiltag på ø-niveau sammen med overnatningssteder og transportører.  Det være sig ø-kampagner, som udvikling og drift af bornholm.info, app-produktion og meget mere.

Finansiering

Selskabet er etableret som et anpartsselskab. Mange forskellige typer virksomheder, private som offentlige har været med til at sikre startkapitalen til virksomhedens virke og den dag i dag vælger mange at bakke op om selskabet gennem køb af en anpart, hvorved de samtidig sikrer sig stemmeret på generalforsamlingen.

For at sikre midler til den fortløbende udvikling og markedsføring af Bornholm som turismeø, blev det i midten af 90’erne besluttet at forespørge øens mange virksomheder om et årligt frivilligt bidrag til selskabets aktiviteter og arbejde. Det gør vi fortsat, og vores arbejde nyder en stor og flot opbakning, som vi er meget taknemmelige for. Udover de frivillige bidrag har Destination Bornholm en samarbejdsaftale med Bornholms Vækstforum, som derigennem også sikrer opbakningen og aktiviteter til glæde og gavn for turismen.

Finansieringen af Bornholms Turistinformation som Destination Bornholm driver siden 2017 er finansieret af Bornholms Regionskommune.

Anpartshavere
Medlemmer

Vedtægter

Download vedtægterne gældende for Destination Bornholm ApS (turismeudviklingsselskab)
Download vedtægter som PDF

Bestyrelsen

Destination Bornholms bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling hvert år onsdag i uge 39.

Om bestyrelsen

Destinationens bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen på Bornholm, 1 medlem udpeges af operatøren af den samfundsbegrundede færgesejlads til/fra Bornholm, medens de øvrige 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen med 1 medlem fra hver af følgende grupper:

 • Sommerhus / ferieboligudlejning på Bornholm
 • Camping på Bornholm
 • Hoteller / feriecentre på Bornholm med mere end 40 værelser
 • Hoteller / feriecentre med færre end 40 værelser, Bed and Breakfast og vandrerhjem på Bornholm
 • Attraktionerne på Bornholm, defineret som museer, historiske monumenter og bygninger, forlystelsesparker og lign.
 • Øvrige erhverv på Bornholm, – herunder spisesteder / vidensorganisationer / erhvervsfremmeaktører / eventarrangører, DAT, BAT etc.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en valgperiode på 2 år, idet der dog første gang foretages lodtrækning således, at 3 medlemmer vælges for 1 år og 3 medlemmer for 2 år.. Visit Denmark har en observatørpost i bestyrelsen.

Bestyrelse 2018-2019

Destination Bornholms bestyrelse består af:

Udpeget af Bornholms Regionskommune:

 • Margrethe Kellberg

Udpeget af færgetrafikselskabet:

 • Jesper Skovgaard, kommerciel direktør hos rederiet Molslinjen

Valgt for Sommerhus / ferieboligudlejning på Bornholm:

 • Kirstin Brandt Blomgren, BornholmTours (formand)

Valgt for camping på Bornholm:

 • Allan Beyer, Sannes Familiecamping

Valgt for Hoteller / feriecentre på Bornholm med mere end 40 værelser:

 • Rasmus Lund, Team Bornholm

Valgt for Hoteller / feriecentre med færre end 40 værelser, Bed and Breakfast og vandrerhjem på Bornholm:

 • David Hunt, Pyttegården

Valgt for Attraktionerne på Bornholm, defineret som museer, historiske monumenter og bygninger, forlystelsesparker og lign.:

 • Jacob Bjerring Hansen, Bornholms Museum (næstformand)

Valgt for Øvrige erhverv på Bornholm, – herunder spisesteder / vidensorganisationer / erhvervsfremmeaktører / eventarrangører, DAT, BAT etc.:

 • Jens Borup, Restaurant Svaneke Bryghus

 

→ Her kan du læse beretning og generalforsamlingsreferat fra GF 2018 (PDF)

Turismestrategi

Bornholm er et af de skønneste steder i Verden. Det er vi mange, der hurtigt kan blive enige om. Men hvad betyder det i forhold til at trække turister til øen? Hvordan skal vi markedsføre øen og hvem skal markedsføringen rette sig imod?
Download PDF om vores turismestrategi
Generalforsamling 2018
Styrk samarbejdet med tematurisme
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00