Artikel

Middelalderen på Bornholm – en brik i magtspillet

Bornholm er udsat for store omvæltninger i middelalderen.

I middelalderen er Bornholm udsat for store omvæltninger. Den ene gang efter den anden afgøres øens skæbne, som en lille brik i et storpolitisk spil. Den danske konge ejede hele Bornholm - øen var såkaldt kongelev - som blev admini­streret fra Gamleborg i Almindingen.

Bornholm er delt mellem konge og kirke
Allerede i 1149 bliver kimen lagt til de fremtidige kampe mellem Konge og Kirke om herredømmet over Bornholm. På dette tidspunkt, hvor det endnu er kongen, der udnævner biskopperne, skænker Kong Svend Grathe ærkebiskop Eskild i Lund tre af de fire bornholmske herreder og dermed størstedelen af Bornholm. Kun vestre herred (Rønne) be­holder kongen sammen med borgen i Almindingen. Bornholm er således delt mel­lem konge og kirke, hvor kirkens gods sandsynligvis bliver administreret af kan­nikkerne i Aakirkeby, og kronens gods fra Lilleborg, som afløste Gamleborg ca. 1150. Kirken flytter sin administration til Hammershus, der omkring 1250 bliver udbygget af ærkebiskoppen som modvægt til kongens Lilleborg.

Den katolske kirke får stor magt på Bornholm
100 år senere har den katolske kirke fået så stor magt på Bornholm, at den ikke længere aner­kender kongens ret til at udnævne biskopperne. I 1259 fører stridighederne mellem ærkebiskoppen Jacob Erlandsen, og den danske konge Chri­stoffer I til at ærkebispen fængsles. Det fører til et oprør mod kongen, hvor hans borg Lilleborg i Almindingen indtages og afbrændes af Anders Erlandsen (bror til ærkebiskoppen) sammen med fyrst Jaromar af Rügen. Ca. 200 af kongens mænd skal efter sigende være blevet dræbt.

Få middelalderen under huden på Bornholms Middelaldercenter
Hvis du vil have middelalderen rigtigt ind under huden, så besøg Bornholms Middelaldercenter på Rågelundsgård tæt ved Østerlars Rundkirke. Her er muligheden for at se, høre, føle, lugte og smage middelalderen. På Bornholms Middelaldercenter er der skabt et miljø med mennesker i tidens dragter, husdyr, beboelseshuse, en vandmølle og et befæstet voldsted. Du får indtryk af livet på landet, som det udformede sig i årene fra 1350-1450. I juli måned afholdes desuden middelaldermarked med mange boder samt gøglere, riddere, sangere etc.

1

Hammershus

Hammershus er tidligst fra slutningen af 1200-tallet og er Nordeuropas største borgruin.

2

Gamleborg

De ældste fund på Gamleborg stammer fra 900-årene, mens de fleste fund hører hjemme i tiden omkring 1100.

3

Lilleborg

Den bornholmske borgruin Lilleborg ligger strategisk velplaceret på en isoleret klippeknude midt i Almindingen.

4

Almindingen

Danmarks femtestørste skov på i alt ca. 6.000 hektar.

5

Østerlars Rundkirke

Bornholms og Danmarks største rundkirke.

6

Bornholms Middelaldercenter

Bornholms Middelaldercenter er et videnpædagogisk oplevelsescenter, der arbejder med levende formidling af bornholmsk, dansk og europæisk middelalder.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00