Lilleborg

Den bornholmske borgruin Lilleborg ligger strategisk velplaceret på en isoleret klippeknude midt i Almindingen.

Lilleborg på Bornholm – en 16 meter høj klippeknude
Borgruinen Lilleborg i Almindingen på Bornholm er hovedsagelig bygget af kampesten og ligger på en 16 meter høj klippeknude omgivet af den nu delvis udtørrede Borresø. Lilleborg var omgivet af en svær mur, hvoraf rester ses endnu, og ligeledes er tårnets nederste del bevaret samt fundamenter af andre bygninger.

Lilleborg var let at forsvare
Da borgruinen Lilleborg blev bygget på Bornholm var klippen omgivet med vand og mose til alle sider, og der var kun forbindelse til fastlandet via en enkelt adgangsvej fra øst. I forhold til Gamleborg var den nye borg således langt lettere at forsvare og den krævede derfor heller ikke så stort et mandskab.

Grundlaget for etableringen af Hammershus blev lagt
Kong Svend Grathe (1146-57) afgav i 1149 størstedelen af Bornholm til kirken. Tre af Bornholms fire herreder overgik til ærkebispen i Lund og kongens indflydelse og besiddelser begrænsede sig herefter til vestdelen af øen med Rønne herred. Hermed var grundlaget for den efterfølgende etablering af ærkebispesædets store borg Hammershus fra begyndelsen af 1200-tallet på nordspidsen af øen lagt. Det er i lyset heraf, at overflytningen af kongens borg fra Gamleborg til Lilleborg skal ses.

Lilleborg var kun 1/10 så stor som Gamleborg
Med et borgareal på 2.600 m2 var Lilleborg kun omkring 1/10 så stor som forgængeren Gamleborg. Til trods for borgens ringe størrelse er der alligevel gjort mange spændende fund fra de arkæologiske udgravninger i 1820-22, i perioden 1887-1928 samt senest i 1954-57.

Lilleborg i dag

En solid ringmur langs Lilleborg var kun i brug i omkring 100 år. I 1259 blev borgen indtaget og afbrændt som resultat af magtkampen mellem kongemagten og kirken. I dag kan du se resterne af ringmuren, den nederste del af tårnet samt fundamenter af andre bygninger.

Læs Naturstyrelsens PDF-folder om Gamleborg og Lilleborg

Info

Åbningstider denne uge:

Mandag

Åbent

Tirsdag

Åbent

Onsdag

Åbent

Torsdag

Åbent

Fredag

Åbent

Lørdag

Åbent

Søndag

Åbent

Adgangspriser

Alle

Gratis

Tlf.

E-mail

Web

Adresse

Segenvej 48

3720 Aakirkeby

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00