Klatring på Bornholm

Mange muligheder for klatring på Bornholm - Bornholm byder på rige klatremuligheder på granit, hvilket er enestående i Danmark.

læs mere her

Langs kysten på Nordbornholm er der over 400 traditionelt sikrede klatreruter, i Moseløkken Stenbrud (Allinge), Ringebakkebruddet (Vang) og Klippeløkken Stenbrud (Rønne) findes til sammen over 150 boltede sportsruter, lige som der findes rigtig mange Boulder”problemer” langs Ørnebjergkysten (Hammeren) og i Troldeskoven (Stammershalle).

Læg mærke til: Moseløkken og Klippeløkken granitbrud er arbejdende stenbrud, hvor der kan forekomme sprængninger med dynamit. Derfor er disse to stenbrud til tider lukkede for klatring. I øjeblikket er det helt forbudt at klatre i Klippeløkken.

Klatreområder på Bornholm
Klatring i Moseløkken Stenbrud
Regler for klippeklatring på Naturstyrelsens arealer

Lev et drømmeliv med klatring

Se videoen her om traditionsrig klatring på Bornholm af Camilla Hylleberg Photography. I denne episode møder vi Laust på de smukke klipper på Hammerknuden, Bornholm. Laust er meget begejstret for klatring og natur. Han har startet Klatring Bornholm, hvor han giver begyndere mulighed for at prøve klatring og rappelling.

Klatrerestriktioner på Bornholm

Der er meget få restriktioner for klatring på Bornholm. Mange klatresteder findes på privat grund, og det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at spørge lodsejeren om lov før man giver sig i kast med at klatre der. Andre områder ejes af Naturstyrelsen, og her kan man klatre frit. Der er dog den regel, at hvis man er en gruppe på over 5 personer, så skal man spørge om lov først. Her kan du læse om klippeklatring for større grupper.

Der gælder særlige klatrerestriktioner for Helligdomsklipperne, Ekkodalen og Hammershus. Det er således helt forbudt at klatre på Helligdomsklipperne og Hammershus og på den del af Ekkodalen, som ejes af Naturstyrelsen.

Pas på – der brydes stadigvæk granit

Eftersom der i perioder brydes granit i Moseløkken Stenbrud og Klippeløkken Stenbrud er der undertiden klatrerestriktioner her. I øjeblikket er det således helt forbudt at klatre i Klippeløkken Stenbrud. I Moseløkken Stenbrud er det tilladt at klatre i weekender, på helligdage, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke bryders granit. Men vær yderst forsigtig, når stenbryderne arbejder, for de håndterer tonstungt maskineri og sprænger undertiden med dynamit.

I fuglenes yngletid (1. februar til 15. august) er det forbudt at klatre på Mulekysten (mellem Vang og Hammershus), Kælderbakken (vest for Hammerens fyrtårn), og Kongestolen (nord for Hammerhavnen). Desuden findes et bestemt område i Vangbruddet, hvor det er forbudt at klatre af hensyn til vandrefalken. Det gælder også i de perioder, hvor vandrefalken er på træk til andre verdensdele.

Der findes et antal truede plantearter på Bornholm, som man skal undgå at beskadige eller fjerne.

Læs mere om klatring i Moseløkken Stenbrud her.

Sportsklatring og boltning

Der findes sportsklatreruter i Moseløkken Stenbrud og i det meste af Ringebakkebruddet, og her er det også tilladt at bolte nye ruter. Men det er forbudt at bolte klatreruter på alle kystklipper og andre naturligt forekommende klipper samt i Hammerbruddet (Opalsøen) og Bjergbakkebruddet (Vestermarie). I disse områder er kun traditionel klatring tilladt.

Traditionel klatring

Man kender til, at der har været klatret med trækiler og lignende traditionelt udstyr på Bornholm siden slutningen 1940’erne. Denne form for klatring, som jo ikke efterlader spor, er tilladt på alle kystklipper. Blot er der som omtalt tidligere visse restriktioner i fuglenes yngletid samt visse plantearter, som man skal passe på.

Har du lyst til at klatre?

Her kan du prøve dig i klatring

Mangler du overnatning?

Find overnatningssteder med speciale i aktiv ferie og outdoor

App: Klatring på Bornholm

"Klatring på Bornholm" er din håndholdte klatrefører til klatring på Bornholm. Den perfekte klatrefører på Bornholm Med app'en "Klatring på Bornholm" finder du beskrivelser af klipper, sektorer og ruter, og mange ruter er ydermere tegnet ind på billeder. Du behøver ikke netforbindelse for at bruge føreren - du har det hele med dig på din telefon. App'en er gratis

Outdoor-oplevelser med Outdoor Friends
God tone, den gode oplevelse og sikker færdsel i naturen
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00