Artikel

God tone, den gode oplevelse og sikker færdsel i naturen

Læs om Bornholms Outdoor Kodeks her i artiklen

På Bornholm elsker vi vores natur; faktisk så meget, at vi bruger den hele året rundt. Bornholm rummer klipper, dybe skove, åbne vidder, lange kyststrækninger, hvide sandstrande og kuperet terræn. Den store diversitet af landskaber rummer også mange muligheder for outdooroplevelser, hvor du kan prøve kræfter med alt lige fra vandring til hæsblæsende mountainbiking samt dykning, kajak og surfing m.m. Vi har natur og terræn til outdooroplevelser til lands og til vands.

Med andre ord: Bornholm har faktisk de bedste muligheder for outdooroplevelser.

For at blive ved med at kunne nyde godt af vores elskede bornholmske natur er der udviklet Bornholms Outdoor Kodeks. Det er et sæt nemme etiske retningslinjer for god tone, den gode oplevelse og sikker færdsel i naturen.

Vi håber, at du vil være med til at opretholde gode oplevelser for alle i Bornholms smukke natur. Vi ses derude!

Dyrk din outdooraktivitet, hvor det er tilladt

Det anbefales altid at følge gældende regler for færdsel i et givent område – om det er til lands, til vands eller i luften.

 • Vær opmærksom på skiltningen og sæt dig ind i skiltenes betydning. Henviser et område/en sti til en specifik outdooraktivitet, så brug så vidt muligt området/stien til den outdooraktivitet, der henvises til; eksempelvis ridestier, mountainbikespor og lign. I visse tilfælde er der henvist til flere outdooraktiviteter i samme område/på samme sti. Vær også opmærksom på regler og opholdstidspunkter for visse områder. F.eks. må du ikke opholde dig i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.
 • Træd ikke på afgrøder og brug ikke fortidsminder, gravhøje, diger og trapper til din outdooraktivitet. Trapper må naturligvis godt benyttes af vandrere og løbere.
 • Kræver din outdooraktivitet licens, tilladelse, certificering, kursus eller andet, så sørg for at have gyldig legitimation ved hånden.
 • Benyt kun P-pladser, som der er anvist til gennem kort eller skiltning. Er der ikke plads? Så find en anden parkeringsplads.

 

Dyrk din outdooraktivitet ansvarligt

Færdselsloven gælder også i naturen – Følg færdselsreglerne og vær opmærksom på højre vigepligt.

 • Sænk farten når du møder andre brugere, og hold afstand, når du skal passere. Tilpas altid din fart i forhold til omgivelserne og stiernes/sporenes beskaffenhed. Hvis I er flere, så kommuniker om eventuelle farer/forhold forude og hold afstand til andre brugere både foran og bagved. Vi anbefaler, at du ikke er alene under en outdooraktivitet, og visse outdooraktiviteter kræver mindst et tomandshold. Det anbefales at kunne yde førstehjælp, da det er vigtigt for alles sikkerhed.
 • Hold dig i rabatten på asfalterede veje og vær altid synlig for bilister og andre brugere. Hvis det er mørkt, så bær lygte og reflekser.
 • Hvis du har musik i ørerne, så sørg for at det er på et niveau, hvor du stadig kan høre signaler fra andre brugere, hvis de vil advare eller vil i kontakt med dig. Advar når du overhaler – Gerne i god tid. Er du på cykel, så brug evt. ringeklokke. Husk at din cykel næsten er lydløs.
 • Kend dit udstyr, hold det i stand og husk det, når du skal ud. Mangler du noget essentielt? Så vent med at udføre din outdooraktivitet, til at du har det i hænde. Brug altid sikkerhedsudstyr, hvis det påkræves. Ved cykling anbefales det altid at bruge hjelm. Husk 112-app og sygesikringskort.
 • Vær opmærksom på dine egne evner, grænser og kompetencer. Føler du dig ikke sikker, og er du i tvivl, om at du kan håndtere forholdene, så lad være med at udføre outdooraktiviteten og undgå risikofyldte situationer.
 • Skån spor og stier i meget våde perioder. Brug kun de robuste spor/stier og skovvejene. Under strenge vejrforhold skal du forholde dig til de lokale og nationale myndigheders anvisninger om sikkerhedsniveau. Dette kan f.eks. være i forbindelse med storm, is på søer og lignende.

 

Vis hensyn til andre outdoorudøvere

Vær et godt eksempel for god opførsel. Respekter andre brugere af naturen – Så respekterer de også dig.

 • Der er ingen fortrinsret i naturen, men er en rute henvist til en bestemt outdooraktivitet, så træd til side når brugeren af aktiviteten, som ruten er henvist til, skal passere. Vær høflig og venlig overfor andre brugere og giv et smil som tak, når andre viser hensyn til dig. Det giver alle en bedre oplevelse. Det gavner også din egen sports image. Husk at det er dig, som er med til at skabe den gode stemning og sikkerhed i naturen.
 • Giv plads til andre og træk ind til siden, hvis du vil stoppe op.
 • Pas på når du skifter bane – Se tilbage og orienter dig, da du kan komme til at blokere for en anden bruger, som i værste tilfælde kan falde. Skift aldrig pludselig retning og kommunikér til andre, hvor du vil hen, hvis du skifter bane eller retning.
 • Tag højde for beboere ved at undgå støj i området, hvor du dyrker din outdooraktivitet.
 • Undgå steder, hvor der er mange brugere. Hvis der er mange brugere i et område, så find et andet sted eller vent til, at der er mere plads.
 • Brug for så vidt muligt toiletter, når behovet melder sig. Er dette ikke muligt, så find et afsides sted væk fra offentligheden og grav dine efterladenskaber ned. Orienter dig gerne om toiletforhold, inden du begiver dig ud.

 

Skån miljøet

Værn om dyr, planter, træer, klipper – Alle naturens ressourcer. Det er disse, der gør naturen fantastisk og værd at opleve.

 • Efterlad ikke dit affald i naturen og ryd altid op efter dig. Affald og efterladte genstande kan skade dyrelivet. Gå ikke væk fra dit udstyr, hvis der ikke er andre til at passe på det, da nysgerrige dyr kan tage skade. Finder du affald så fjern det og smid det i en affaldscontainer eller skraldespand. Efterladt udstyr bør meldes til Naturstyrelsen. I øvrigt frabedes det at fodre dyrelivet, da dette kan forstyrre biodiversiteten.
 • Ved jagt og fiskeri gøres der opmærksom på fredningszoner, -tider og -bælter samt mindstemål, og det anbefales jægeren/fiskeren at holde sig opdateret. Tag kun bytte med hjem, som du selv skal anvende samme dag. Dyrker du lystfiskeri anbefales det altid at følge Catch & Release-praksis.
 • Ved klippeklatring skal du passe på klipperne og ikke efterlade kiler eller andre spor, hvor det ikke er tilladt. Lad være med at beskære eller knække træer og grene for at skaffe adgang til et område. Al beskæring eller fysisk ændring af området skal ske efter aftale og i samarbejde med lodsejeren, som ejer området. Hegn og stolper m.v. må ikke beskadiges. Er der låger og/eller led må disse ikke efterlades åbne. Indhegnede dyr kan slippe ud.
 • Benyt og beskyt naturen, prioriter dyrevelfærd og vis hensyn til dyrelivet generelt.
 • Smid dit brugte mundbind i en affaldsbeholder, så det ikke risikerer at forurene den enestående bornholmske natur.

Det anbefales altid outdooraktører og -udøvere at være opdaterede og opmærksomme på de gældende regler for færdsel i og brugen af naturen; offentlige såvel som private arealer. Ligeledes er det outdoorudøverens og -aktørernes ansvar at være opmærksomme på tilladelser, certificeringer etc. inden for den respektive outdooraktivitet.

 

Tak fordi du hjælper med at passe på Bornholms natur og andres oplevelse i den!

 

Kodekset er udviklet i et samarbejde mellem

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00