Artikel

Havnefiskeri

Havnefiskeri på Bornholm

Gordon Henriksen

Journalist, lystfisker

megalops.dk

Bornholms mange havne byder på spændende muligheder, når det gælder lystfiskeri. Her er der altid, uanset årstiden, mulighed for godt fiskeri. Her kan man nå udover dybt vand, og her finder man også stensætninger og moler, som fisk ofte koncentrerer sig op imod. I mange af havneområderne finder man desuden en større mangfold af fisk end langs med de åbne kyster, og indenfor et koncentreret område har man derfor mulighed for at fange alt fra fladfisk, hornfisk og sild til havørred, ål, aborre og sågar brakvandsgedder.

Nogle af de bedste havne på Bornholm at fiske fra er Tejn Havn, som er kendt for et godt havørredfiskeri, Hasle Havn hvor der kan fiskes ål, skrubbe, hornfisk, rimte, aborre og gedde, Hammerhavn, hvor der i tillæg til havørred kan fiskes efter skrubbe og pighvar, Nexø Havn, hvor der i sæsonen kan fiskes hornfisk, ål, skalle, sild, aborre og skrubbe, Vang Havn, som er kendt for sit gode fiskeri efter fladfisk, og Rønne Havn, hvor man kan løbe ind i både gedder, aborrer og havørred.

Udstyret, som anvendes på havnene og molerne er ikke uligt det, som bruges på den åbne kyst eller i søerne. 7-9’ lange spinnestænger og spinnehjul, som er påspolet 0,20 – 0,25mm fletline i kombination med forskellige kunst- og levende agn er en del af den basale udrustning. Skrubber, aborrer, ål, skaller og rimter fiskes effektivt med bundtakler agner med enten regnorm, børsteorm eller sandorm. Hornfisk og havørred fiskes aktivt med blink eller bombarda og flue – eller alternativt med flådfiskede sildestrimler eller levende tobis. Sildene fiskes med såkaldte sildeforfang, der består af en række mindre krogfluer, og pighvar kan fiskes på bundtackler eller dybdeflåd agnet op med levende tobis eller småsild. (Tobisen kan, ligesom sildene, ofte fanges på sildeforfang).

NB! Brakvandsgedderne i de bornholmske farvande er skrøbelige og sårbare overfor overfiskeri. Fanger du brakvandsgedder opfordrer vi derfor på det kraftigste til, at disse genudsættes.

Læs mere her for yderligere information om havnefiskeri på Bornholm.

 

Tema
Læs mere om kystfiskeri på Bornholm
Tema
Overnatning for lystfiskere på Bornholm
Tema
Læs alt om fiskeri i Danmark, regler, hensyn og meget mere
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00