Artikel

Vang Stenbrud – slutningen

Midt i 1980'erne påbegyndte man en større industriel brydning, og for ikke at belaste beboerne i Vang med store transporter af granit blev de to brud Almeløkken og Vang-bruddet forbundet med en transportvej gennem det tidligere naturfredede landskab.

Senere blev aktiviteterne intensiveret i to brud, Vang-bruddet umiddelbart syd for Vang med adgang til og gennem Vang ad den nuværende cykelvej samt Almeløkke-bruddet i den sydlige ende af Ringebakkerne med adgang til Borrelyngvej umiddelbart syd for Bukkegård.

I begge brud havde man specialiseret sig i at knuse granitten ned til skærver og paksten i forskellige størrelser. Granitten blev kørt til Hasle Havn i lastbiler og udskibet herfra. Men i begyndelsen af 1970’erne etablerede stenbryderne et transportbånd inde fra  knuseanlægget i Vang-bruddet til et anløbssted for mindre coastere i form af en række sænkekasser ud fra kysten. Anlægget var særdeles følsomt overfor vind og vejr, og det var kun i stille vejr, at det var muligt at udskibe den knuste granit herfra.

Midt i 1980’erne påbegyndte man en større industriel brydning, og for ikke at belaste beboerne i Vang med store transporter af granit blev de to brud Almeløkken og Vang-bruddet forbundet med en transportvej gennem det tidligere naturfredede landskab. De store indgreb i Ringebakkerne gjorde ondt på de lokale beboere, men stenbryderne havde fået en større leverance af granit til bygningen af Storebæltsbroen, og i stedet for at køre granitten til udskibning i Hasle etablerede man en lastekaj ud fra kysten. Man var nødt til at bryde gennem kystklipperne og etablere en kørevej fra Vang-bruddet ud til lasteanlægget, og den afbrudte kyststi blev forsynet med en bro.Der var herefter direkte forbindelse fra Almeløkken gennem Ringebakkerne til dette anlæg, der siden er udvidet med en større forkastning til beskyttelse mod for store bølger.

Der var givet tilladelse til brydning af mere end 4,5 millioner m3granit, men så meget kunne man ikke få afsat. Stenbryderne havde forudset en eventuel leverance til Øresundsforbindelsen, men da man ikke fik den, kom man pludselig til at stå med en ret stor mængde granit på lager.

Nu er man igang med at rydde op efter brydningseventyret, som varede så kort, men som havde så stor indvirkning på datidens Store Ringebakke.
Læs mere på 367ture.dk

I 1992 overtager Superfos Vang-bruddene. Med henblik på at producere skærver til det tidligere Østtyskland, som ved genforeningen med Vesttyskland var blevet et rentabelt marked, etablerede man et meget stort og moderne stenknuseri i Almeløkken. Og udbyggede pieren til lastning af større skibe. Man kunne nu producere 100.000 tons granitskærver om året. Men de optimistiske forventninger om afsætning til Tyskland holdt ikke stik. Og dette, sammen medkonflikter i forhold til miljølovgivning og de lokale beboere, førte til værkets afvikling allerede i 1996.

Det store stenknuseri blev nedtaget og solgt til en tysk entrepenør. For at blive opstillet et sted i det sydlige Polen, hvor råstofindustri stadig accepteres.
(Jan Cirkola)

1

Vang Granitbrud

Oplev Vang Granitbrud - et sted med unik natur, geologi og rige muligheder for friluftsliv.

2

Moseløkken Stenbrudsmuseum

Oplev det arbejdende stenbrudsmuseum i nærheden af Hammershus.

3

Bornholms Museum

Læs hele graniteventyret her.

4

Opalsøen

Oplev den smukke Opalsø

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00