Artikel

Vang Stenbrud – begyndelsen

Det startede med, at en stenhugger fra Nylars, Jacob Mogensen, der efter at have solgt sit stenhuggeri på Landemærket i Rønne til "De forenede" i 1896 lejede nogle matrikler af Ringemarken, tilhørende Hullegård, og etablerede Vang Stenhuggeri.

Det startede med, at en stenhugger fra Nylars, Jacob Mogensen, der efter at have solgt sit stenhuggeri på Landemærket i Rønne til “De forenede” i 1896 lejede nogle matrikler af Ringemarken, tilhørende Hullegård, og etablerede Vang Stenhuggeri. Stenværket gav arbejde til mange stenhuggere, og Vang blev den faglige arbejderbevægelses fremskudte stillinger på Nordbornholm. Selv mente Mogensen, at området kunne udvikle sig til en Klondyke med henvisning til guldgravereventyret i Amerika.

Efter at have fået en større ordre til Københavns Rådhus etablerede han på forstranden for foden af kystklipperne et spor til tipvogne for at man lettere kunne bringe stenblokkene til en “stenbane” ved havnen, hvor de kunne bearbejdes til monumenter og udskibes. Mogensen ejede selv tre skonnerter til denne sejlads! Men en kraftig vestlig storm ødelagde i 1905 det for vind og vejr udsatte jernbanespor, og efter at det igen var repareret tog endnu en storm i 1906 sporet, og siden er der ikke forsøgt at bringe granit over forstranden. Man kørte i stedet granitblokkene ad en vej ned i bunden af Ringedalen og videre til havnen forbi Vang Vandmølle.

Mogensen gik i kompagniskab med et firma i København, “Københavns mekaniske Stenhuggeri”, men da dette gik fallit trak det Mogensen med i faldet, og han måtte afstå sine aktiviteter i Vang!

I 1911 solgte Jacob Mogensen firmaet til Holm og Strøberg. Fra 1941 var A/S De danske Granitbrud ejer af bruddet. Vang Granit A/S, under Kosangas, overtog bruddet i 1969 og drev storstilet skærveproduktion til 1975. I starten af 1980’erne kom der atter nye ejere, A/S Hasle Granit, hvor Superfos i 1992 overtog aktiemajoriteten.
Læs mere på 367ture.dk.

Det første sted der brydes sten er lige syd for Vang havn, men det bliver forladt, stenene er ikke gode. Der bliver derefter brudt sten i Tværdalen, det er det sted hvor Superfos bryder sten i 1990’erne.
(Ancher Hansen)

Angående brydningen ved Klondyke, det areal der ligger nord for Blåskinsdalen, det var Jacob Mogensen der gav den navnet, han regnede med at de skulle hente ”guldet” derude, for det var gode sten. Der blev lagt et spor derud fra havnen, der var bremse på sporet før det nåede Klondyke, men der var kun en smal repos før bremsen nåede op. En dag de havde en meget fin stenblok, røg den ud over og faldt i vandet, man kan se den i havet endnu. Stenene blev ringere og ringere ved bruddet, derefter begyndte de ved Klondyke, der er senere blevet fredet 100 meter fra havet, der må ikke brydes sten mere. Klondyke blev lukket, efter at sporene blev ødelagt ved stormfloden.
(Ancher Hansen)

Men det gik tilbage med stenindustrien. Hammerværket lukkede, i Nexø var der intet stenhuggeri, i Rønne var der næsten ingen stenhuggere tilbage, stenhuggerne i Vang var næsten alle døde. Stenene var der ingen afsætning på, alt var ved at gå i stå. Min chef fandt så på, han var en søn fra det gamle firma, at han ville kontakte et stort firma ”De 4 K” Københavns kul og koks kompagni. De kørte vel også på pumperne, men jeg kom i forbindelse med en, der havde kontakt med Tholstrup.
Denne Tholstrup havde solgt ost under første Verdenskrig og gjort store forretninger, han ejede nu Kosangas, han ville slutte sin karriere som stenmand, ved at oprette et stenværk i Vang. Mit firma solgte arealerne på Ringe og fik 3 millioner kontant, den 1 million kontant og de 2 andre millioner i form af en afgift pr. ton skærver, men det nåede han aldrig at betale, for i mellemtiden gik det i stå, men at blive der havde ikke min interesse, så jeg sagde min plads op, det var i 1968, jeg var blevet 63 år og havde ingen pension, og skulle jo have noget at leve af.
(Ancher Hansen)

1

Vang Granitbrud

Oplev Vang Granitbrud - et sted med unik natur, geologi og rige muligheder for friluftsliv.

2

Moseløkke Stenbrudsmuseum

Oplev det arbejdende stenbrudsmuseum i nærheden af Hammershus.

3

Bornholms Museum

Læs hele graniteventyret her.

4

Opalsøen

Oplev den smukke Opdalsø

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00