Artikel

Guide til kystfiskeri på Bornholm

På jagt efter de blanke havørreder

Gordon Henriksen

Journalist, lystfisker

megalops.dk

Det danske kystfiskeri efter havørred er i en klasse for sig, og noget af Danmarks allerbedste havørredfiskeri finder man langs de gudesmukke bornholmske kyster. Her finder man spændende kyststræk som perler på en snor, og med lidt held er det muligt at få voldsomt store fisk i tale.

Ganske vist er de små og uanselige, men Bornholm har utallige opvækstvandløb, som Østersøens havørred går på gydevandring i henover vinteren. Derfor er der også særlig mange fisk langs de bornholmske kyster i vinterhalvåret. Den bornholmske kystsæson strækker sig fra slutningen af september og frem til slutningen af april, med november, december, januar, februar og marts som de absolutte top-måneder. Og her kan man opleve et hektisk fiskeri.

Tidligt på året, når fredningen langs vandløbenes mundinger ophører, sværger mange af de lokale til fiskeri i og omkring disse mundinger. Ellers koncentreres fiskeriet langs odder, rev, skær, stensamlinger, ålegræs- og tangbælter. Fiskene kan i princippet være overalt! De er sultne og opportunistiske – og ofte stimler de sammen i større eller mindre stimer. Derfor kan det godt betale sig at fiske afsøgende og prøve flere pladser af i løbet af en dags fiskeri. Når først fiskene er fundet, kan man ofte have held med at fange flere flotte fisk.

Ellers er det meget et spørgsmål om at finde oprørt vand. Den bornholmske havørred har nemlig en forkærlighed for at jage i farvet og opplumret vand – og gerne på overskyede og blæsende dage. Derfor fisker mange af de lokale på vindeksponerede kyster, og gerne i hæsblæsende pålandsvind.

Netop fordi meget af det bornholmske kystfiskeri foregår på vindblæste kyststræk – og ikke mindst, fordi der er chancer for virkeligt grove fisk, så bør kystgrejet være i den tungere ende af skalaen, hvilket vil sige 9-10’ spinnestænger med kastevægte på 20-40 gram og 9’ #8 fluestænger i kombination med fluer og kystblink, der imiterer sild, brisling, tobis og kutlinger.

Mange kystfiskere vælger at iføre sig et par waders, når de skal fiske de bornholmske kyster. Det gør de primært for at kunne vade ud på rev og revler, og for lettere at kunne nå ud til skær, stensætninger og dybdekurver. Det er dog muligt at fiske fra land langt de fleste steder. Langs hovedparten af kyststrækningerne er der nemlig dybt vand inde langs med land, og når forholdene er rigtige, kan fiskene findes helt inde i brændingen.

 

Tema
Få nyttig viden om sikker kystfiskeri på Bornholm
Tema
Læs mere om kystfiskeri på Bornholm
Tema
5 gode fiskespots på Bornholm
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00