Artikel

5 gode fiskespots på Bornholm

Her får du 5 bud på gode fiskespots på Bornholm for kystfiskere.

AF: RASMUS OVESEN

DER ER MANGE FINE PLADSER at fiske på Bornholm – uanset temperament og erfaring, og det bliver for omfattende at gennemgå dem alle her. De allermest populære og velkendte kystpladser på Bornholm kan du finde i guiden, Kystfiskeri på Bornholm, som er udgivet af Destination Bornholm i samarbejde med lokale lystfiskere og guides. Folderen kan rekvireres på bornholm.info/webshop/kystfiskeri-paa-bornholm/ og den indeholder kort, vej- og pladsbeskrivelser samt almene informationer om fredningstider og -bælter, mindstemål og almene færdselsråd. Her får du nogle pladser i supplement til dem i guiden.

1. Klympen er et spændende kyststræk på Bornholms vestside, som afgrænses mod syd af et langt – og for kystfluefiskeren uinteressant, stræk med ren sandbund. I nordgående retning finder man til gengæld et omtrent 800 meter langt stræk med afvekslende bundforhold, mange store klippefragmenter, blæretang og spredte sandpletter. Her er med andre ord tale om perfekt havørredrevir, og ofte vil man finde fisk helt inde over lavt vand, eller der hvor bølgerne brydes. Hele strækket, som mod nord afgrænses af Hasle Havn, kan holde fisk, og det er relativt let at vadefiske. Der kan parkeres på offentlig parkeringsplads, for enden af vejen som har samme navn som pladsen.

2. Lufthavnen er navnet på et kyststræk, som findes lige bag – eller vest for Rønne lufthavn. Her finder man et af øens allerfineste kyststræk, som består af rullesten, sandrevler og blæretangsbælter med spredte klippefragmenter. Der køres fra ved Arnagervej, og herfra kan man komme bagom lufthavnen og ned til vandet. Særligt i foråret kan der være mange fisk her, men det kræver ofte bevægeligt og afsøgende fiskeri, da hele strækket – som er omtrent to kilometer langt – kan byde på fisk. Parkér alternativt i Arnager, og tag hele strækket herfra og vestover.

3. Bro Rev er et sydøst-vendt rev syd for Snogebæk. Pladsen kan nås fra parkeringspladsen mod vest – for enden af Turistvej, eller man kan gå de 1,2 kilometer fra Snogebæk Havn og derud. Gør man det, kan man samtidig fiske Bøjerenden ind mod selve havnen. Bro Rev fisker særligt godt i sydlig vind, og ofte søger der stimer af fisk ind over revets ujævne klippekanter, der hvor bølgerne brydes. Ikke så få store fisk er taget på denne plads, og specielt i let-opplumret vand, kan man støde på stimer af fisk her.

4. Salene Bugt er en stor bugt vest for Gudhjem. Det er en spændende plads med afvekslende terræn – en plads, der kan fiskes udenfor Bobbeåens halvårsfredning. Mod vest kan man vadefiske henover plateauer med sten, mørk bund og blæretang og mod øst finder man mere klipperig kyst med store sten og god dybde. På hele strækket kan man finde fisk, og særligt i foråret kan de være talrigt forekommende her. Der parkeres for enden af Bobbevej.

5. Kæmpestranden, som ligger i den sydlige ende af Allinge, er et velbesøgt badeområde i sommerhalvåret med gode parkeringsforhold. Stranden med det forlokkende navn er samtidig leveringsdygtig i store havørreder i vinterhalvåret. Her finder man lækre vige, dybdekurver og masser af lommer og badekar tæt under land, samt klipper og store sten, som holder på byttedyr. Ikke så sjældent kommer der store sildeædere ind her, og selvom pladsen kan fiskes fra klipperne og fra selve stranden, så kan det også betale sig at vade lidt dybere ud og fiske på ydersiden af tangbælterne. Det kan være, det lige er her den helt store havørred trækker forbi.

Har du brug for en lokal fiskeguide med masser af erfaring og højt humør, så kan Bjarke Borup anbefales på det varmeste: www.bornholmfiskeguide.dk

Tema
Læs mere om Havfiskeri på Bornholm
Tema
Læs mere om kystfiskeri på Bornholm
Tema
Læs mere om Lystfiskeri i søer på Bornholm
Tema
Godt at vide: Lystfiskeri på Bornholm
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00