Artikel

Fiskepladser på Bornholms nordkyst

Spotguide til gode fiskepladser på Nordbornholm

Bjarke Borup

Fiskeguide, havørred, lystfisker

http://bornholmfiskeguide.dk

Tejn

Tejn fiskeplads kaldes i folkemunde Syd for Tejn. I sydlig retning fra Tejn følger du Sdr. Strandvej mod Svaneke og kan parkere bilen i græsrabatten på venstre side ca. 300 meter efter byskiltet. Herfra følger du den lille sti, der går ned til klipperne. Mod venstre er der ca. 130 meter til fredningszonen af Tejn å 16/09 – 15/01. Stedet kræver waders og vadestav, og det er ikke muligt at komme særlig langt ud.

Det er den rå granit, der udgør bundforholdene her, med blæretang og grønne tangskove. En god kastelængde ude er der nogle klippeskær, et sted der kan holde på havørred, så det er vigtigt at få affisket her. Stedet kan fiskes med både flue og spin, fluefiskeren har dog en fordel på dette sted, idet fluen kan lægges så tæt ud på skæret som muligt, og så kan havstrøm og bølger klare resten, og fluen affisker selv.

Det er ikke det nemmeste sted at fiske, men med lidt flid og hårdt arbejde er her en plads, hvor du sagtens kan få et par timer til at gå.

Offergård

Offergård fiskeplads er svær at finde. Du kører fra Tejn mod Svaneke ad Sdr. Strandvej, og den bliver til Helligdomsvej. Du skal finde en lille markvej lige før et skovbryn på venstre hånd. Denne lille uanselige vej ligger ca. 140 meter før Vårbæk, som er ganske lille. Denne lille markvej slutter på en plet hvor 3-4 biler kan parkere.

For at komme ned til fiskepladsen følger du stien ned, ja, det går nedad, og vær forsigtig i vådt vejr, for der kan være glat. Stedet er indbegrebet af naturens intense stilhed, nærmest meditativt. Det huser både et landstykke med Årsdalegrus, granitklipper og rullesten. Bunden er meget svær at vade, så vadestav er et must. Der ligger et rev direkte midt for det sted, du kommer ned, og ved normal vandstand kan du faktisk godt komme så langt ud at stå, at du kan fiske til revet. Hvis der er lidt bølger er det nemt at se revet. Vær forsigtig, der er mange huller. I hårdt vejr frarådes det at fiske alene.

Selve strækket på Offergård der kan affiskes er godt 300 meter, herefter bliver kystens beskaffenhed så brutal, at det ikke lader sig gøre fra kystsiden mere. Der er dog flere steder, hvor du kan stå og fiske uden at vade i vandet. Stedet er oplagt til både spin- og fluefiskeri.

Salene

Salene ligger når du kommer kørende mod syd ad Helligdomsvej. Efter ca. 8 km. krydser du Bobbe å og møder Bobbevej, hvor du drejer til venstre og følger vejen ned til en lille p-plads. Er du her i perioden 16/09 – 15/01 kan du ikke starte fiskeriet lige her, hvor du befinder dig næsten midt i fredningszonen af Bobbe å. Derfor følg stien til venstre mod nord, mindst 500 meter frem. Dette område er godt at vadefiske, og er du der uden for fredningen er der et langt stræk med et stort klippeplateau at vade på. Vær forsigtig alligevel, der er steder med sprækker og huller, hvor du ikke kan bunde. Uden for fredningstiden bør du affiske hele området, som er ideelt til spin- og fluefiskeri.

Det er også et oplagt område til natfiskeri. Hvis du en stille sommeraften her finder din hot spot, hvor du virkelig tror på det, så vad forsigtigt ud lige før det bliver mørkt. Bliv stående stille i vandet og brug især dine ører, nogle gange kommer ørreden helt ind under land på ædegilde i ly af mørket og den faldende vandtemperatur til natten. Er du heldig, kan du høre en havørred rulle i vandet eller springe helt fri af det. Fisk med let grej, mørke farver og noget, der kan lave lidt ravage i overfladevandet.

 

Tema
Læs mere om kystfiskeri på Bornholm
Tema
Få nyttig viden om sikker kystfiskeri på Bornholm
Tema
Læs alt om fiskeri i Danmark, regler, hensyn og meget mere
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00