Sammen kan vi skabe bedre forretning og gode oplevelser – Skal du med?

Kan data hjælpe din virksomhed? Destination Bornholms nye projekt kan måske finde svaret.

Et dataprojekt, som skal hjælpe din virksomhed

Hos Destination Bornholm arbejder vi netop nu på et nyt projekt i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme, hvor vi ønsker at indsamle data fra rejsende på Bornholm. For dig som kender vores turismebarometer, så er projektet en smart og automatisk udvikling af dette.

Data vil være anonyme, men skal hjælpe dig til at få bedre forudsætninger for den gode forretning og derigennem Bornholm til at blive en endnu bedre forretning og skabe flere gode oplevelser for gæster, borgere og dig som virksomhedsejer.

De indsamlede data kan være med til at gøre din virksomhed smartere. Vi bygger på erfaringer fra projektet “Vestkysten:Digital”, hvor man på Rømø hjalp f.eks. en lokal bager med at planlægge, hvor mange brød der skulle bages baseret på hans eget salg og biltrafikken til Rømø.

Det samme ønsker vi for Bornholm og din virksomhed – f.eks. hvor mange billetter/varer du sælger, hvor mange bookinger du får eller hvor meget personale, du skal have på vagt mv.

Grundlæggende vil vi gerne udbygge vores kilder til konkret information om gæsterne, så vi ikke bare ved, hvor mange der kommer til øen, men også mere om hvem de er, og hvordan de bevæger sig rundt på øen, og hvor de bruger deres penge.  

Du behøver ikke vide noget om data for at være med i projektet

Projektet kører over en kort intensiv periode hen over sommeren 2022. Derfor fokuserer vi på datakilder, som er lette at tilgå, men blot kræver din accept af, at vi indsamler den. Det kan f.eks. være køb via din dankort-terminal eller opstillede optiske tællere, som registrerer biler på parkeringspladsen. Igen – data vil være anonymiserede.

Det er derfor også let at deltage i projektet, selvom du ikke er data-ekspert, og det tager kun et minimum af din tid i en travl periode.

Opstartsmøde

D. 21. juni 2022 fandt et opstartsmøde sted, hvor repræsentanter fra de deltagende virksomheder kunne stille spørgsmål til NTT Data, som er vores samarbejdspartner i projektet.

Om projektet

Projektet skal fastlægge prioriteringer i destinationens digitale transformation og afdække mulighederne for hurtigere og større grad af integration af besøgsdata og analyser om forbrugsadfærd. Data skal på den baggrund sikre innovation og tilpasninger af services og produkter.

Konkret er formålet at udvikle en strategi for en databaseret tilgang til modtagelse og servicering af gæster på tværs af destinationens turismevirksomheder, som styrker såvel kundeoplevelsen som økonomien for turismevirksomhederne – med udgangspunkt i de strategiske prioriteringer fra ”Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030”.

Ved projektslut er det vores forventning, at vi har et system til indsamling, behandling og deling af data, som kan sættes i drift til gavn for alle turismeaktører.

Projektet indeholder:

 • Test af to udvalgte use-cases på grundlag af eksisterende og nye datakilder. Et testforløb skal belyse Gæsteadfærd på Bornholm og et andet måling af kapacitet.
 • Virksomhedsrettede udviklingsforløb med dataindsamling, databehandling og præsentation.
 • Formulering af en samlet Digital Strategi for Bornholms turisme.

Som deltager i projektet får man:

 • Mulighed for at præge projektets retning med hensyn til, hvilke data, det er relevant at have til rådighed, for at forbedre sine egne og Bornholms muligheder for positiv udvikling
 • Individuel sparring og oplæring i anvendelse af digitale data
 • Adgang til opfølgende møder med præsentation af analyse og visualisering

Som deltager i projektet opnår man:

 • Indsigt i relevante ”her og nu” tendenser i gæsternes adfærd og forbrug gennem et testforløb
 • Værdifuld indsigt gennem deling af anonymiserede data (indekserede tal) på tværs af interessenter i turismebranchen

Som deltager i projektet forventes man at levere:

 • Adgang til egne relevante data via billet- eller betalingssystem.

Projektet sikrer dig og dine data:

 • Data bliver ikke delt uden din tilladelse
 • Data bliver anonymiseret og anvendt til indeksering af forbrug
 • PwC håndterer og fører opsyn med overholdelse af Standard behandleraftale
 • Deltagelse kan afbrydes uden varsel og data slettes.

Vi har indgået aftale med virksomheden NTT DATA om løsning af opgaven. NTT DATA har stor erfaring fra lignende opgaver med anvendelse af Smart-teknologi i turisme. Ved opstart mødet vil Thomas Kierkgaard, projekt ansvarlig for opgaven, præsentere projektet. Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst og Naturturisme deltager ligeledes som partner i projektet.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00