Udviklingsplan 2030

Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030

Formål

Projektet er et udviklingstiltag på Bornholm, som adresserer tiden efter Corona krisen. Udviklingsplanen skal samle offentlige og private aktører om en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismen på Bornholm.

Det overordnede formål med udviklingsplanen er at skabe et langsigtet, højt ambitionsniveau i den videre udvikling af Bornholm som internationalt kvalitetsrejsemål og motivere til nye investeringer, samarbejder, nye koncepter og øget professionalisering ud fra et fælles mål om at rykke en liga op som komplet helårsdestination af høj kvalitet og med stærk international appel.

Projektets hovedaktiviteter følger de trin, som Dansk Kyst- og Naturturisme har benyttet i udarbejdelsen af lignende udviklingsplaner, dog med vægt på udvalgte fokusområder og med aktiviteter også på kort og mellemlang sigt.

Baggrund

Ved indgangen til 2020 stod Bornholm i en situation, hvor man på den ene side kunne høste frugterne af flere års indsats med rekordhøje vækstrater og international anerkendelse bl.a. for gourmet og for klima- og energiindsatsen som grøn ø. På den anden side var og er der visse advarselslamper: Den positive turismeudvikling har skabt et pres på infrastruktur og produktkvalitet, og der er tegn på svagere fokus og investeringskraft i turismen. Desuden har Corona-epidemien skabt øget vægt på den kortsigtede planlægningshorisont.

Aktiviteter

Projektets hovedaktiviteter følger de trin, som Dansk Kyst- og Naturturisme har benyttet i udarbejdelsen af øvrige udviklingsplaner, dog med vægt på udvalgte fokusområder og med aktiviteter også på kort og mellemlang sigt.

Udviklingsplan mod år 2030

Udarbejdelsen af selve planen er projektets hovedaktivitet. Med afsæt i et professionelt blik udefra, fokuserede analyser og en inddragende proces, er der udviklet en plan med ambitioner og langsigtet strategi for Bornholms udvikling som helårsbaseret kvalitetsrejsemål. Planen indeholder en række anbefalinger, som det herefter er op til myndigheder og private aktører at implementere og gøre til virkelighed.

Udviklingsplanen favner hele geografien, men zoomer også ind på tre geografiske nedslagsområder, hvor der er udarbejdet særskilte delstrategier på basis af Bornholms styrkepositioner. Formålet er at skabe grundlag for investeringer, samarbejder og produktudvikling.

For at nå visionen om Bornholm som et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft, går det strategiske hovedgreb ud på at:

  • Sprede turismen om sommeren
  • Og koncentrere den om vinteren

Der skal sættes ind i forhold til at skærpe udviklingen af de enkelte byer, at udvikle Bornholms styrkepositioner indenfor outdoor, kunsthåndværk og lokale fødevarer som samarbejdende netværk, at udvikle nye og differentierede overnatningstilbud samt at gøre den indre ø til en helhedsoplevelse.

De tre geografiske nedslagsområder; Hasle, Nexø og Aakirkeby som centrum for midtøen er beskrevet med anbefalinger til skærpelse af deres individuelle image.

Analysen og planen er udarbejdet af et team fra Arkitema, Destination  LAB og COWI.

Hent udviklingsplanen (pdf)

Hent kort udgave af udviklingsplanen (pdf)

Delprojekt ‘Sund i Naturen’

Sideløbende med arbejdet med selve udviklingsplanen er der gennemført et projekt, der har til formål at udvikle tilbud til turister og bornholmere om aktiviteter i naturen, som fremmer især den mentale sundhed. Projektet blev gennemført med et indledende foredrag og workshop med deltagelse af 25 personer. Både private udbydere af aktiviteter, foreningsliv og afdelinger i Bornholms Regionskommune var repræsenteret.

Workshoppen udpegede 5 forslag til aktiviteter, hvoraf to efterfølgende blev testet i månederne december 2021 og januar 2022.

De 5 forslag til mentalt sundhedsfremmende aktiviteter i naturen på Bornholm er nærmere beskrevet i et idékatalog, som er møntet på aktører med lyst til at udbyde ture på kommerciel basis.

Delprojektet ’Sund i Naturen’ var faciliteret af Naturstyrelsen på Bornholm sammen med virksomheden ’Balancebasen’.

Hent idékatalog (pdf)

Delstrategi for digitalisering

Med afsæt i “Udviklingsplan for turismen på Bornholm mod år 2030” (Første aktivitet i projektet) skal den digitale strategi bidrage til, at turismeerhvervet på Bornholm samarbejder om en databaseret tilgang i det videre arbejde med at implementere udviklingsplanen.

Der er behov for en digital strategi, som kan bidrage til at understøtte arbejdet med at realisere visionen og de øvrige centrale elementer af udviklingsplanen.
Konkret er formålet at udvikle en strategi for en databaseret tilgang til modtagelse og servicering af gæster på tværs af destinationens turismevirksomheder, som styrker såvel kundeoplevelsen som økonomien for turismevirksomhederne – med udgangspunkt i de strategiske prioriteringer fra udviklingsplanen.

Aktiviteten blev påbegyndt med et opstartsmøde og præsentation af projektet den 21. juni 2022, hvor et antal virksomheder efterfølgende har meldt sig som deltagere.

Der gennemføres to test af use-cases:

  • belyser gæsternes adfærd, mens de er på Bornholm. Hvordan er deres bevægelsesmønster og forbrug, sammenholdt med bl.a. deres faste bopæl?
  • kapacitetsmåling med Gudhjem som eksempel. Hvornår er der ikke længere ledig kapacitet?

Virksomhedsrettede udviklingsforløb

Der gennemføres sideløbende en række virksomhedsrettede udviklingsforløb, hvor virksomheder både leverer data til og modtager data fra projektet. Det primære formål er at skabe forståelse og viden blandt deltagerne om, hvordan data, der stilles til rådighed, kan anvendes og skabe værdi for deltagerne.

Delstrategi for digitalisering og virksomhedsrettede udviklingsforløb gennemføres med NTT Data som konsulent.

Forventede output og effekter

Projektet vil først og fremmest munde ud i en bredt forankret og politisk godkendt udviklingsplan for turismen på Bornholm, hvor grundprincipperne for planen også er anerkendt og accepteret i kommunalt regi.

Kommune og erhvervsaktører tager ejerskab til de fælles langsigtede ambitioner i planen og igangsætter nye planer, koncepter og produkter, der styrker den helårsbaserede kvalitetsturisme. På længere sigt resulterer projektet i et løft af turistovernatninger og omsætning uden for højsæsonen og fra internationale turister.

Destination Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme er partnere i projektet, der støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune.

 

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00