Artikel

Fredelige tider på Bornholm

Efter 1658 kommer en lang række temmelig fredelige år for Bornholm, selvom Danmark og Sverige igen er i krig 1675-79.

Befæstningen af Rønne samt Christiansø og Frederiksø påbegyndes

Hammershus nedlægges som fæstning og i stedet påbegyndes i 1684 befæstningen af Rønne samt Christians- og Frederiksø som værn mod bl.a. den svenske flåde. Udover fæstningsværkerne bygges også de to rækker kaserner, de høje gule huse i gaden på Christiansø, til beboelse for de udstationerede soldater og deres familier. Øerne forsynedes med to tårne, Store Tårn på Christiansø og Lille Tårn på Frederiksø. Soldaterne fik lov til selv at opføre små kampestenshytter, som de omgav med stengærder til beskyttelse af deres små haver mod vinden.

Christiansø og Frederiksø hører i dag under forsvarsministeriet

I 1808 var fæstningen Christiansø udsat for bombardement fra den engelske flåde, som dog opgav at forsøge landgang. Christiansø og Frederiksø hører den dag i dag under forsvarsministeriets administration, selvom deres militære betydning ophørte allerede i midten af 1800-tallet. Besøg selv øerne, som har en helt særlig stemning – man føler sig virkelig hensat til fortiden, fordi alle bygningsværker er så velbevarede. De fleste besøger Ertholmene på en endagsudflugt, men vil man for alvor mærke atmosfæren på denne yderste forpost, skal man unde sig selv en overnatning. Dette kan ske enten på campingpladsen eller på Gæstgiveriet, og øerne opleves altså bedst, når alle éndags-turisterne igen er sejlet bort.

Bornholm i 1700-tallet

1700-tallet var præget af begyndende velstand med livlig søfart og gode forhold for handel og håndværk med bornholmerure og bornholmsk keramik, nærmest som bornholmske varemærker.

Bornholm i 1800-tallet

I 1800-tallet oplevede øen også den voksende industrialisering, ofte på basis af øens råstoffer, og den begyndende demokratisering, som kom til udtryk i grundloven, og rent fysisk i bygningen af råd- og tinghuse i øens byer, i skolevæsenets ekspansion og i højskolebevægelsen. Samfundet var blandt andet præget af stabilisering af øens besejling, dampskibsselskabet blev grundlagt i 1866. Øens vigtigste erhverv, landbruget blev styrket gennem andels-bevægelsen, den militære struktur blev ændret, der skete en vækst i de mange kirkelige bevægelser og den kulturelle bevidsthed voksede. Det sidste kom til udtryk blandt andet i grundlæggelsen af Rønne Theater, Musikforeningen og Bornholms Museum. Hvordan livet på landet formede sig tilbage fra 1800-tallet kan du opleve på Melstedgård Landbrugsmuseum, hvor årets gang og forskellige gøremål på en bondegård kan genopleves.

Rønnes gamle bygninger

Rønne har mange gamle bygninger, der hver for sig fortæller om fortidens bornholmere. Kastelstårnet fra 1689 er nu sammen med magasinbygninger fra 1841, indrettet som Forsvarsmuseum. Hovedvagten er opført i 1744 af sten fra nedrivningen af Hammershus. Rønne Theater fra 1823, er landets ældste, fungerende provinsscene, hvor der om sommeren opføres den populære Bornholmerrevy. Hvis du vil opleve et velstående borgerhjem fra 1806 er By- og Havemuseet Erichsens Gaard stedet eller keramikfabrikkernes storhedstid – så gælder det Hjorths Fabrik fra 1859. Begge er i dag indrettet som arbejdende museer.

Det bornholmske landskab

Det bornholmske landskab ændrede sig til det, vi kender i dag, med skovrider Hans Rømer, der var foregangsmand for rejsningen af skoven midt på øen. I 1805 begyndte han indhegningen af et areal på 775 ha med det stendige, som den dag i dag omkranser Danmarks femtestørste skov. Gærdet blev opført for at holde kvæget ude fra nyplantningen. I starten var der stor modstand mod hans projekt fra bøndernes side. Det var jo det gamle fælles græsningsareal, der her var tale om. Skovens navn Almindingen henviser da også til, at området var alles eje. Meget snart kom Rømers arbejde dog til at nyde stor respekt.

Møller på Bornholm

Møllerne på Bornholm hører også med til vores arv fra tidligere slægter. Nogen kalder ligefrem øen for et mølleparadis, fordi vi har det hele, alle mølletyperne og alle varianter inden for hver type. Der er bevaret 3 vandmøller, 3 stubmøller og hele 13 hollandske møller. Bechs Mølle i Svaneke fra ca. 1630 er Danmarks ældste stubmølle og Gudhjem Mølle, opført 1893 er Danmarks største hollandske mølle.

Bornholms mange røgerier

Også de mange silderøgerier på Bornholm, hvor det første blev bygget i 1886 i Gudhjem, fortæller deres historie om sildefiskeriets storhedstid. Smag under alle omstændigheder en nyrøget bornholmer.

Læs mere om nogen af Bornholms historiske seværdigheder

1

Hammershus

På en stejl klippeknude - på Bornholms nordspids - står de imponerende ruiner af middelalderfæstningen Hammershus.

2

Christiansø

Besøg Danmarks østligste punkt - der bor faktisk 100 fastboende på Christian den V's gamle fæstning!

3

Rønne Theater

Oplev Rønne Theater - et smukt, gammelt teater i den gamle bydel i Rønne.

4

Bornholms Museum

Bornholms Museum er et kulturhistorisk museum i centrum af Rønne, der afspejler 10.000 års historie - både forhistorien og nyere tid.

5

Melstedgård Landbrugsmuseum

Melstedgård er et landbrugsmuseum med dyr og aktiviteter i gården og på markerne udenfor Gudhjem på Bornholm.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00