Artikel

9 genstande fra Bornholms militærhistorie

Her er de mest spændende og unikke genstande, som du kan opleve på Bornholms Forsvarsmuseum i Rønne.

Jens Skaarup

Militærhistoriker, Næstformand ved Kastellets Venner Bornholm

formus.dk

Bornholm har oplevet mange konflikter og skiftet hænder flere gange. Her er muligheden for at opleve historien helt tæt på med Bornholms Forsvarsmuseum.

Museet rummer mange flere spændende genstande fra danske og udenlandske militære enheder. I denne artikel er der udvalgt ni genstande fra museets samling, som enten er sjældne eller har en interessant historie. Du kan opleve alle genstandende i denne artikel som del af den permanente udstilling på Bornholms Forsvarsmuseum.

Museets mest seværdige genstande

Rækkefølgen af disse genstande er tilfældig, da de alle har hver deres unikhed. De skal selvfølgelig oplevelses i virkeligheden på Bornholms Forsvarsmuseum.

1

Enigma

Enigma er en elektromekanisk chiffermaskine, som i stort omfang blev brugt af de tyske militærstyrker til både kryptering og dekryptering af meddelelser.

Den var let anvendelig, og koden blev anset for at være umulig at knække, hvilket var hovedårsagen til dens udbredelse.
Koden blev imidlertid løst, og fortolkning af de informationer, som kodemeddelelserne indeholdt, antages at have medvirket til at afslutte 2. verdenskrig tidligere, end det ellers ville være sket.

Denne maskine tilhørte 16. pansergernaderregiment, der kom til Bornholm april 1945 fra Sameland i det nuværende Litauen.

2

Dansk krigshelts sabel

Denne sabel af model 1858 har tilhørte den danske krigshelt Løjtnant Anker. Anker var kommandør på skanse 2 ved Dybbøl i 1894. Efter krigen modtog han en æressabel der findes på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Hans feltsabel fandt dog vej til Bornholms Forsvarsmuseum.

3

Wassersportsflagge

Flaget stammer fra et fartøj, der strandede på Nykirke Rev. 1944. Flaget blev bjærget af et par unge mænd, der svømmede ud og tog det ned. Dette er et af de meget få der findes.

4

3 punds kanon

Kanon 3 pund metalkanon system 1756 støbt i Frederiksværk. Den har No. LXXI. Denne kanon lå i Hasle magasin fra 1806 til 1860erne hvor den stadig indgik i beholdningerne af artilleri til forsvaret af Bornholm.

5

Smedejernskanon fra 1555

I 1990 fangede fiskeskipper Per Klement Ipsen en "Anholt kanon" ved torsketrawl 16-17 sømil stik øst af Nexø Havn. Det er en 4 meter lang træstok, hvori der ligger en bagladerkanon. Det hele var rustet sammen, jern, sand og træ udgjorde en stor klump.

Kanonen blev med hjælp fra Bornholms Værn fragtet over til konservering på Nationalmuseet i Brede. I 1996 var konserveringen endelige tilendebragt, og kanonen kommer tilbage til Bornholms Museum, nu udlånt til Forsvarsmuseet.

6

Chakot for Bornholmsk dragon 1830

Chakoten var en hovedbeklædning, der blev indført i den danske hær omkring år 1800. Den gang kunne man tale om uniformsmode, hvor store lande som England, Frankrig og Rusland skabte mode, der blev kopieret i andre lande. Chakoten kom fra Rusland og var i brug i Danmark fra 1810 til 1864 i forskellige udformninger.

På messingpladen står der "BD", som står for "Bornholmske Dragoner".

7

Karabin M/67/96

Det første fødte bagladegevær i hæren 1867. D. 19. juni 1885 kom 100 stk. af denne karabin til Bornholm. Det var 18 år senere end dens udlevering til den øvrige hær. Stemplet BV.764.

Karabinen var i brug til 1932 ved ryttereskadronen. Den blev solgt til Den Kongelige grønlandske Handel og var opbevaret i deres magasin.

I 1944. Hvorfra den blev stjålet ved et af modstandsbevægelsen organiseret indbrud og kom i H.E. Skaarups eje efter krigen.

8

Uniform m/ 1910 for dragon

Uniformen har tilhørt fabrikant Johannes Müller. Fra 1936 sekondløjtnant ved Bornholmske dragoner. Støvlerne er syet hos skomager Lars Jensen fra Østermarie.

9

Engelsk gevær Lacy & Co.

Gevær indkøbt i 1848 i England som erstatning for geværer overtaget af de slesvig-holstenske oprørere fra depotet i Rendsborg. Ved kontrol af geværerne fandtes de i så ringe stand at de ikke tilgik hæren, men blev i stedet sendt til Bornholms milits i 1849. Her blev de i alt 3.555 geværer yderligere efterset. Efter kontrol og prøveskydning af 900 stk. blev 865 stk. kasseret og 35 stk. kunne reperares til brugbar stand. I en skrivelse til Armeens Materiel Division skriver tøjmester kaptajn Kofoed, at de ikke bør foretages yderligere da geværerne har krumme løb og er af varierende kaliber og godstykkelse. I 1855 findes de stadig i beholdningerne, men der er ikke spor efter dem senere. Det formodes at de er solgt til privat brug.

Besøg Bornholms Forsvarsmuseum

Bornholms Forsvarsmuseum i Rønne rummer en sand skattekiste af genstande og køretøjer fra Bornholms militære historie. Museet er blot 1km fra Rønne centrum.

Tema
10 historiske oplevelser på Bornholm
Tema
Besøg Bornholms Museum
Tema
7 borge du kan opleve på Bornholm
Tema
Besøg Bornholmertårnet - Et tophemmeligt koldkrigs militæranlæg
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00