Artikel

3 fisk reglen

Vær opmærksom på, at der på Bornholm er fangstbegrænsning på max 3 havørreder pr. dag pr. fisker/båd og dette gælder alle former for fiskeri.

På Bornholm må der maksimalt hjemtages tre havørreder pr. dag pr. lystfisker. Det er ekstremt sjældent at dette bliver aktuelt, men denne regel gælder også garnfiskeri og er med til at sikre de bornholmske havørredbestande.

Mindstemål for havørred er 40 cm., men de fleste tager kun fisk der er mindst 50 cm. Generelt dyrkes catch & release fiskeri rigtig meget på øen og mange lystfiskere vælger at genudsætte størstedelen af det de fanger helt frivilligt.

Det er vigtigt at fisk der skal genudsættes håndteres skånsomt. Hold dem så vidt muligt under vand mens de afkroges og læg dem aldrig på stranden i sand eller sten, da dette kan skade deres slimlag.

Farvede fisk er totalfredet i perioden 16. sept. til 28/29. feb. rundt om hele åen og skal straks genudsættes skånsomt. Derudover skal man sikre sig at man ikke fisker i fredningsbælterne omkring åudløbene. Dem kan du finde i folderen om fiskeri på Bornholm eller på fishinginddenmark.info hvor du også finder en oversigt over gode fiskepladser på Bornholm.

 

Tema
Her kan du læse mere om lystfiskeri på Bornholm
Tema
Få inspiration til kystfiskeri på Bonholm
Tema
Søfiskeri på Bornholm
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00