Pedersker skov

Også kaldet Lynggårdskoven

Området er beliggende på Sydbornholm og består af Pedersker Skov, som er en mindre skovrejsnings og rekreativ skov nord for Pedersker by. Midt i 1990-erne blev skoven rejst på gammel landbrugsjord som en del af grundvandsbeskyttelsen, idet der sker vandindvinding i nærheden. Nord herfor findes Egeby fortidsmindeområde, et gammelt lyngområde, der huser Bornholms største røsegravfelt fra Bronzealderen. Sydøst for Pedersker, på et næs ved Øle Å, ligger Ringborgen, et vigtigt kulturarvsareal, som rummer skiftende forsvarsværker gennem flere årtusinder.

Pedersker skov, også kaldet Lynggårdskoven, blev rejst med henblik på beskyttelse af grundvandet og som et nyt rekreativt område for borgerne i området. Skoven er domineret af løvtræ med bøg og eg som hovedtræarter. Den drives som produktionsskov under hensyn til de rekreative værdier.

Overnat i skoven

I Pedersker skov må man telte frit, men hold dig til → reglerne om fri teltning, som du kan finde på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om overnatning i det fri på Bornholm

Se også → hjemmesiden udinaturen.dk, hvor du kan finde et kort over store og små, primitive lejrpladser i naturen (klik på “fri teltningsområde”, “stor lejrplads” og “lille lejrplads”).

Info

Åbningstider denne uge:

Mandag

Åbent

Tirsdag

Åbent

Onsdag

Åbent

Torsdag

Åbent

Fredag

Åbent

Lørdag

Åbent

Søndag

Åbent

Tlf.

E-mail

Web

Ølenevej 75

3720 Aakirkeby

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00