Langeskanse

Langeskanse syd for Nexø er med sine 600 meter Bornholms længste skanse med tydelige spor af kanonbænke og fortidens kampe mod svenskerne.

Langeskanse er med sine ca. 600 m Bornholms længste skanse.

Man ved ikke, hvornår Langeskanse blev anlagt. Nogle mener, at den er opført allerede i jernalderen som værn for bopladser længere inde på øen. Andre mener, at den er anlagt i begyndelsen af 1400-tallet.

I Langeskanse er der tydelige spor af fem kanonbænke. Den faste bevæbning har dog aldrig været på mere end 2 svære kanoner. Al anden bevæbning måtte man i krigstilfælde transportere hen til skansen.

Under 30-årskrigen (1618-48) ankrede den svenske flåde op i bugten ved Balka og forsøgte landgang ved Langeskanse i 1645. Nexø borgerkompagni var imidlertid parat og afviste det svenske angreb med kanoner og musketter. Landgangsbådene søgte derefter nordover og satte tropperne i land ved Malkværnskansen.

Kraterrøser

I hele området findes flere gamle gravanlæg, kaldet kraterrøser. Kraterrøser er meget almindelige i Sverige, Norge og Finland. Her i landet findes de kun på Bornholm. Fra gamle optegnelser ved man, at sådanne gravanlæg var almindelige på strandmarkerne langs øens øst- og nordøstkyst. Kun få af disse grave er bevaret i dag.

Ved udgravninger har man fundet rester af skeletter, nogle få jerngenstande og potteskår i kraterrøserne. Oldsagerne daterer gravene til den romerske periode af jernalderen (0-400 e.Kr.). Kraterrøserne bag Langeskanse er ret uanseelige og kan være vanskelige at finde.

Info

Åbningstider denne uge:

Ingen tilgængelige åbningstider for denne uge.

Tlf.

E-mail

Web

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00