Artikel

Fakta om Bornholm

Bornholm er et stykke anderledes Danmark, der rummer småbidder af næsten alle Skandinaviens naturtyper - og så endda indenfor gå- og cykelafstand.

Naturen på Bornholm er enestående. Hør havets brusen, suget i maven ved kanten af klipperne, nyd skærgården, mærk Danmarks fineste sand mellem tæerne og brug de skønne klitter som ”gyde” om sommeren eller perfekt kælkebakke om vinteren. På Bornholm finder du naturskov, bøg og gran, overdrev, enge og marker, søer, damme og moser. Overalt kan du finde ro, dog forstyrret i ny og næ af et rådyr... Og så er her planter og dyr, der på grund af deres helt specielle krav til levestedet har landets, ja for enkeltes vedkommende Skandinaviens, eneste forekomst her.

Bornholms geografiske placering
Nærmeste danske kyst er Møns Klint 135 km borte.
Korteste afstand til Sverige er 37 km.
Til Rügen er der 88 km og Rusland ligger 300 km mod øst.
Ad søvejen til København er der 180 km.

Bornholm i tal
Areal: 588,3 kvadratkilometer.
Kystlængde: 158 km.
Længste strækning i fugleflugt fra Hammeren til Dueodde er 40 km. Fra Rønne til Svaneke er der 30 km.
De nordligste 2/3 af øen ligger forholdsvis højt med Rytterknægten som højeste punkt. Står du på toppen af Kongemindet på Rytterknægten, befinder du dig 180 meter over havets overflade, højere end noget andet sted i Danmark.

Afstande på Bornholm
Rønne-Allinge 23 km
Rønne-Aakirkeby 16 km
Rønne-Dueodde 29 km
Rønne-Svaneke 30 km
Rønne-Gudhjem 25 km
Rønne-Nexø 30 km

Allinge-Gudhjem 18 km
Allinge-Aakirkeby 29 km
Allinge-Nexø 39 km
Allinge-Dueodde 48 km

Svaneke-Nexø 10 km
Svaneke-Gudhjem 18 km

Cykelveje: I alt 235 km

Administration på Bornholm
Pr. 1. januar 2003 blev Bornholms 5 kommuner og amt slået sammen til én regionskommune – Bornholms Regionskommune.
Bornholm har ca. 39.552 indbyggere, heraf 2/3 i byerne og 1/3 i landdistrikterne.
Befolkningstætheden på Bornholm er ca. 77 pr. km2, hvor den for Danmark som helhed er på 121 pr. km2.

Bornholms klima
Bornholm har et tempereret kystklima. På grund af Østersøens kolde vand kommer foråret noget senere til Bornholm end andre steder i landet mens somrene tilsvarende bliver så meget længere.
I gennemsnit falder der i Rønne 539 mm regn. I Almindingen 712 mm, og på Christiansø 419 mm. Det skyldes, at Christiansø til dels ligger i regnlæ af Bornholm og på grund af sin ringe højde over havet ikke er i stand til at aftvinge luften nogen nedbør. Tilsvarende ligger den bornholmske østkyst i læ af det høje Midtbornholm, hvorfor den årlige nedbør her er mindre end andre steder på Bornholm og antallet af solskinstimer større. Svaneke er byen med landets fleste solskinstimer.

Undergrunden
2/3 af Bornholms areal udgøres af granitten – grundfjeldet.
En i landskabet skarpt markeret brudlinie deler Bornholm i et nordligt højtliggende grundfjeldsområde og et noget fladere sydland, hvor granitten er sunket i dybet og siden dækket af yngre aflejringer fra jordens oldtid og middelalder. Især ved Snorrebakken øst for Rønne og Klinten syd for Aakirkeby (ved NaturBornholm) kommer denne grænse tydeligt frem i landskabet.

Erhverv på Bornholm
I dag er turisme et af de væsentligste erhverv på Bornholm – kun overgået af landbruget.
Du kan mere på vores erhvervsside →  her

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00