Artikel

Stenalderen på Bornholm

På Bornholm har vi fundet nogle af de ældste og største stenalderhuse i Norden.

Jægerstenalderen på Bornholm
For kun 12.000 år siden bosatte de første mennesker sig på Bornholm. Siden da har de præget landskabet til det, vi kender i dag. Du kan selv følge deres spor, når blot du ved, hvad du skal lede efter. Bornholm er meget rig på arkæologiske fund, der fortæller os, hvordan mennesker har levet her også i forhistorisk tid. De ældste spor stammer fra slutningen af den sidste istid, hvor øen endnu var land­fast med det øvrige Europa. Disse første mennesker på Bornholm levede i små fa­miliegrupper som jægere og samlere. Fra omkring 7.000 f. Kr. kender vi til egent­lige hustomter, som har ligget nær ved den nuværende kyst.

Fornem historiens vingesus på Bornholm
Kysten mellem Svaneke og Aarsdale er særlig fund rig, og sætter du dig på stenene i en af de mange små vige en tidlig morgen i bevidstheden om, at der her fandtes tæt med bopladser i jægerstenalderen, kan du måske fornemme historiens vin­gesus. Forestil dig, at her også for mere end 10.000 år siden sad et menneske og så på det samme hav og den samme sol.

Den bornholmske bondestenalder
Omkring 4.000 f. Kr. ændredes livsvilkårene gradvis, agerbrug med et mindre husdyrhold introduceredes, dog stadig suppleret med jagt og fiskeri. Kendskabet til deres liv har vi fra udgravninger af både bopladser og grav­pladser samt fra genstande fundet i vådområder. De mest synlige spor fra bondestenal­deren er tidens gravanlæg, dysser og jættestuer. De er fortrinsvis placeret på Sydbornholm. Den nordligste jættestue, Hallebrønshøj, finder du ved Frenne­gård uden for Svaneke. Besøg også stenalderudstillingen på Bornholms Museum i Rønne, som bl.a. har en stor model af et stenal­derhus fundet ved Limensgård.

1

Bornholms Museum

Ét museum - fire unikke oplevelser

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00