Randkløve Skår

Oplev Randkløve Skår - en af Bornholms store naturseværdigheder. Følger du redningsstien mellem Saltuna og Ypnasted, støder du midtvejs på Randkløve Skår.

Randkløve Skår – en af Bornholms store naturseværdigheder
Sprækkedalen Randkløve Skår er en af Bornholms helt store naturseværdigheder. Fra den stejle klippekyst skærer det sig dybt ned i fjeldet og i sydøstlig retning ind i landet. Dette i modsætning til øens andre sprækkedale, der normalt løber i tværgående retning, altså nordøst-sydvest.

Klipperne ved Randkløve Skår
Randkløveskårets klipper er skuret glatte ved isens bevægelser over Bornholm langt, langt tilbage i tiden. Øverst i skåret ses en flot pegmatitgang med rød feldspat og lys kvarts.

Frodig naturskov omkring Randkløve Skår
Landskabet omkring Randkløve Skår er præget af flot bornholmsk naturskov med spidsbladet løn, fuglekirsebær, ask og eg samt hedelyng og enebær yderst i klipperne. Besøger du området en tidlig forårsdag, kan du glæde dig over synet af et frodigt bunddække af smukke blå, gule og hvide anemoner.

Turen ud til Bornholms kyst
Er du godt gående, kan du følge stien ud for den hvide ejendom med de store ateliervinduer. Stien fører ned gennem en kløft til Almehullet og en miniature af Randkløveskåret: Krukkerenden. Undervejs viser terrænet sig visse steder temmelig uvejsomt, men det er besværet værd. Vel nede ved kysten får du nemlig øje på flere interessante små vandhuller højt oppe i klippeterrænet.

Bornholmske rock-pools
De små vandhuller er de såkaldte “rock-pools”, hvor zoologen Palle Johnsen gjorde grundige studier af dyre- og planteliv til en doktordisputats, der udkom i 1940’erne. Palle Johnsens forældre havde i 1920 overtaget førnævnte hvide ejendom og indrettet den til atelier.

Social:

Information

Adresse:

  • Randkløvevej
  • 3760 Gudhjem
  • Saltuna

Kontakt:

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00