Knuds kirke

Sankt Knuds Kirke ligger lidt øst for landsbyen Knudsker, ca. 3 km Ø for Rønne.

Om kirken

Kirken har sit navn efter den danske konge Knud den Hellige (1080-1086). Kirken er antagelig opført i tiden mellem 1150 og 1200. Dato og år for indvielsen kendes ikke.

Kirkebygningen

Er i romansk stil, den består af skib, kor, apsis, tårn og våbenhus. Våbenhuset er den eneste del af kirken, der er bygget til senere (formentlig i slutningen af middelalderen). Tårnet er bygget samtidig med kirken, ikke som klokketårn, men som fæstningstårn.

Kirkens hoveddel, skibet, var oprindeligt ikke så højt. Murerne er senere forhøjet to gange sidst i 1906.

Information

Åbningstider denne uge:

Tlf. +45 5695 3295

E-mail fml@km.dk

Web www.sct-knudskirke.dk

Stavelund 19

3700 Rønne

Knudsker

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00