Artikel

Bornholm er en grøn energiø

Bornholms Regionskommunes bæredygtige vision kaldes Bright Green Island.

Bornholmermål

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, har bornholmske beslutningstagere, erhvervsfolk og almindelige bornholmere tilsammen udviklet, 8 bornholmermål for bæredygtig udvikling.

Især tre ambitiøse mål har været med til at sætte Bornholm på det grønne landkort:

  • CO2 neutral energiproduktion i 2025
  • 0-emmision (fossilfri) i 2040
  • Alt affald skal genanvendes eller genbruges i 2032

Fortid, fremskridt, fremtid

I denne artikel kan du læse om tre af de, i alt otte, bornholmermål samt om Energiø Bornholm og dets potentiale. Du kan læse om de fremskridt der allerede er lykkedes, hvordan vi når i mål samt hvordan Energiø Bornholm kan være med til at være frontløber for den grønne omstilling og udvikling.

CO2 neutral energiproduktion

I 2008 blev målet om en CO2 neutral energiproduktion i 2025 fastlagt. Fokusområdet har blandt andet været, EcoGrid EU, en udvikling af elnettet der tillader håndtering af en større mængde vedvarende energi.
Læs mere om EcoGrid EU her.

 

Bornholm hyldes for bæredygtige initiativer

Bornholm har arbejdet på bæredygtig udvikling længe og har fået flere priser og udmærkelser for indsatsen. Herunder kan du læse en beskrivelse af flere af dem:

Sustaina100-list
Allerede i 2012 blev Bornholm en del af The Global Sustaina 100-list. Listen er en oversigt på 100 innovative løsninger, fra hele kloden, der arbejder med en renere og grønnere fremtid efter FNs verdensmål. Bornholm er nævnt på Sustaina100-listen for udviklingen af EcoGrid EU.

Sustainable Energy Award
I 2016 vandt EcoGrid EU, valgt ud af 200 projekter, den prestigefyldte EU Sustainable Energy Award (EUSEW16). Projektet fik prisen for det mest bemærkelsesværdige og innovative energiprojekt i kategorien: Consumers.

EU’s RESponsible Island Price
I 2019 vandt Bornholm, ud af 2.000 kandidater, førstepladsen i EU’s RESponsible Island Price. Det er Bright Green Island visionen, det kollektive ejerskab og fællesskabs involvering, der har været en afgørende faktor for modtagelse af førstepladsen. Læs mere om Clean Energy for EU Islands her.

100% vedvarende energi

I dag er, ved normal drift, alt produktion af fjernvarme og el, baseret på 100% vedvarende energi – herunder vind, sol, biogas, flis og halm. Produktionen kan dække over 60% af bornholmernes forbrug og resten får vi via søkabel fra Sverige.

Inden 2025 er målet, at hele det bornholmske forbrug, skal være dækket af energi fra grønne energikilder, produceret på Bornholm. Det sker blandt andet via udvidelse af produktionen af grøn energi, såsom etablering af yderligere vindmølleparker. Læs mere om initiativer her.

Følg med i den real-time opdaterede graf over Bornholms el-systems produktion og forbrug her.

0-emission – fossilfri

Der arbejdes på at Bornholm skal være fossilfri inden 2040. Det betyder at der lokalt bliver arbejdet på at reducere det samlede udslip af CO2 og andre forureningskilder gennem ændret produktion og forbrug. Dette sker blandt andet ved en omlægning til fjernvarme samt en øget indsats på mobilitetsområdet – for at nævne et par stykker, læs meget mere om tiltag og indsatsområdet her.

 

Bornholm uden affald

Bornholm ønsker at være en ø uden affald. Det affald der bliver produceret skal ses som en ressource og skal genanvendes eller genbruges. Målet er at alt affald skal genanvendes i 2032. Læs mere om genbrug og genanvendelse hos BOFA her.

Bornholm – Verden første energiø

På grund af Bornholms beliggenhed, er det muligt at isolere elforsyningen fra andre elnet, hvilket giver et mere præcist datagrundlag.
Derudover fungerer Bornholm som et komplet ”minisamfund” med eget hospital, arbejdspladser, huse, skoler mm. hvilket gør det attraktivt at lave et fuldskalaforsøg.
Dette betyder at Bornholm er den perfekte test-ø for den grønne udvikling.
Læs mere om Bornholm som test-ø her.

Projektet Energiø Bornholm har til formål at gøre Bornholm til samlingspunkt for grøn energi og udvikling. Herunder videreførelse af grøn energi, mulighed for Bornholm som grøn tankstation for skibe samt etablering af et Nationalt Center for Grøn Energi.

Videreførelse af grøn energi

Etableringen af havvindmølleparker 20 km syd-sydvest for Bornholm, skal i 2030 levere mere end 2 GW energi, svarende til 2 millioner husstandes forbrug.

Strømmen fra havvindmøllerne skal samles på Bornholm og fordeles i elnettet så det føres videre til resten af Danmark samt nabolandene. Hertil er der yderligere potentiale i udvidelse af dette, da Bornholm er placeret ideelt i forhold til de potentielle 93 GW vindenergi, der ifølge EU, er i Østersøen. Læs mere om Bornholms potentiale her.

Grøn tankstation

På sigt kan Bornholm blive grøn tankstation for de ca. 60.000 skibe der passerer Bornholm årligt. Med teknologien Power-to-X er det muligt at omdanne grøn strøm til grønt brændstof. Hvilket vil gøre det muligt at implementere grønne brændstoffer i skibe, lastbiler, traktorer etc. Læs mere om Bornholms potentiale her.

Nationalt Center for Grøn Energi

Danmarks erhvervsfremmebestyrelse her offentliggjort at de vil yde 27,2 mio. kr. i økonomisk støtte til, at Bornholm bliver et nationalt knudepunkt for viden om grøn energi. Ved etableringen af et Nationalt Center for Grøn Energi vil Bornholm blive samlingspunkt for viden, udvikling, uddannelse og innovation af grønne løsninger. Innovationshuset vil blandt andet indebære et Residential College, hvor studerende fra blandt andet DTU kan komme til Bornholm og lave undersøgelser og feltarbejde sammen med lokale, nationale og internationale partnere.
Læs mere om etableringen af det Nationale Center her.

Bornholm som energiø

Læs mere om Energiø Bornholm på energiobornholm.dk

Tema
Bæredygtig ø – vi er godt på vej
Tema
Sådan holder du bæredygtig ferie på Bornholm
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00