Workshop: TIDEN ER INDE TIL AT SMIDE ”VÆK” VÆK

En workshop om affaldshåndtering, madspild og forbrugeradfærd.

Der var en gang hvor man stort set bare kunne smide alt affald væk. Ude af øje – ude af sind. Forbruget var stort – og affaldsmængden tilsvarende.

I 2023 ser det heldigvis anderledes ud. Restauranter, fødevareproducenter, lokalborgere og turister skal alle være med til at sortere og reducere – i stedet for blot at smide væk.

Denne workshop, under projektet Bæredygtige spisesteder og madoplevelser, fokuserer på hvordan restauranter og producenter kan og skal forholdes sig i en verden med nye spilleregler. – Og måske ovenikøbet med fordel for egen virksomhed.

Program:
12.00: Velkomst og rundvisning på BOFA v/Brian Johansen, Informationsmedarbejder/Skoletjenesten
12:45: Frokostsnacks – træf et valg.
13.15: Overordnede rammer for håndtering af husholdslignende erhvervsaffald v/Jesper Justesen, Leder af Miljø & Projekter.
13:30: Generation Waste præsenterer deres historie via link. Generation Waste blev startet af to kokke i Gøteborg, med det formål at lave et system, hvor madspild systematisk bliver reduceret. Det er lykkedes over al forventning og med stor tilslutning.
14.00: Workshop – sådan kan vi udvikle brugerinddragende måltidsvalg og sorteringsbevidsthed.
14.40: Kort status fra projektet samt invitation til forårets certificeringer af spisesteder v/ Elisabeth Falk, BLF og Mikkel Bach-Jensen, Gourmet Bornholm.
15.00: Tak for i dag

Tid: Fredag den 17. februar kl. 12.00-15.00
Sted: BOFA’s Affaldstårn, Torneværksvej 110, 3700 Rønne
Pris: Da projektet er støttet af midler fra Dansk Erhvervsfremmestyrelse, Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og BRK er det gratis at deltage – men vi beder dig om at tilmelde dig på linket herunder senest d. 14/2.

Der er max 30 pladser.

Tilmeld her: www.gaarden.nu

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00