Styrkelse af outdoorturismen gennem Vækstprojekt Bornholm

Styrkelse af outdoorturismen på Bornholm gennem udvikling af fysiske rammer, infrastruktur, undersøgelser og samarbejder.

Bornholm har en mangfoldig gruppe af outdooraktører, som er kendetegnet ved mange små og få større virksomheder. Branchen er præget af fagligt dygtige ildsjæle, som hver især brænder for deres sport og tilbyder outdooraktiviteter både til vands og til lands. Faciliteter, infrastruktur og fysiske rammer skal dog forbedres, hvis outdooraktører med deres udbud af aktiviteter skal kunne servicere den brogede flok af outdoorturister optimalt. Det er her, at Vækstprojekt Bornholm kommer ind i billedet.

Kort sagt har projektet til formål at styrke outdoorturismen på Bornholm for at sikre vækst og beskæftigelse på øen. For at imødekomme dette er der skabt fokus på tre indsatser, som hver især skal styrke optimeringen, kvaliteten og rammerne for outdoorturismen. Disse indsatsområder er:

1. Udvikling af fysiske rammer og kommerciel infrastruktur
2. Projektering af Outdoorcenter
3. Vidensdeling/-udbredelse

Udvikling af fysiske rammer og kommerciel infrastruktur

Der er flere aktiviteter under denne indsats. Her kan bl.a. nævnes sporbyggeri oppe i Almindingen, hvor der er blevet anlagt knap 20 km mountainbike-spor af forskellige sværhedsgrader. Ligeledes undersøges mulighederne for udvikling af et trailcenter i Almindingen med tilhørende faciliteter. En anden aktivitet er kortlægningen af Nordbornholms infrastruktur og støttepunkter med det formål at skabe vækst og tiltrække flere outdoorturister. Der arbejdes også på et såkaldt Code of Conduct, som er et sæt etiske retningslinjer for ansvarlig brug af og adfærd i naturen. Sidst men ikke mindst arbejdes der på et ambassadørkorps, som skal fungere som formidlere af outdooraktiviteter og -infrastrukturen.

Projektering af Outdoorcenter

Som et led i projektet arbejdes der på et såkaldt feasibility-studie, hvor man ser på mulighederne for etablering af et outdoorcenter. I en sådan undersøgelse fokuseres der på det strategiske, taktiske og operationelle elementer, hvor vækst inden for outdooraktørernes forretning spiller en helt central rolle.

Vidensdeling/-udbredelse

Denne indsats har til formål at formidle projektet gennem pressemeddelelser og nyhedsbreve på forskellige platforme. Et inspirationskatalog, hvor man kan læse om projektets resultater og fremtidige perspektiver, vil blive publiceret i slutningen af forløbet.

Projektet løber til og med april 2019 og drives i et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune (projektejer), Destination Bornholm (projektleder), Naturstyrelsen Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme.

For mere information kan du kontakte Destination Bornholms projektleder, Sune Rasmussen, på tlf. 4047 2500 eller på mail sune@bornholm.info.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00