Projekt: Naturnætter

NATURNÆTTER er et projekt fra Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor Destination Bornholm er partner. Projektet ledes af Dansk Kyst- og Naturturisme.

NATURNÆTTER vil bidrage til en gennemgribende transformation af centrale overnatningstilbud, understøtte nye typologier og koncepter, undersøge nye målgrupper og salgsplatforme – og øge kendskab og præference for naturnær overnatning. Målet er at bidrage til flere overnatninger, øget omsætning og jobskabelse hos turismeerhvervet.

SPOR 1 – TRANSFORMATION:

Denne indsats vil gennem en række fokuserede og virksomhedsnære forløb arbejde med transformation af eksisterende naturnære overnatningssteder mod at være markedsrelevante bæredygtige overnatningsformer.

SPOR 2 – NYE TYPOLOGIER:

Denne indsats vil med afsæt i virksomhedscases undersøge udviklingsmuligheder og rammevilkår for etablering af nye typologier i kyst- og naturturismen. output vil være et katalog, der synliggør udviklingsmuligheder, best practice samt eventuelle barrierer.

SPOR 3 – PLATFORM OG ANALYSE:

Målgruppeanalyse samt kortlægning og test af salg af naturnær overnatningskapacitet på udvalgte platforme.

SPOR 4 – STÆRK OUTDOOR FORTÆLLING:

Videreudvikle og styrke fortællingen om Danmark som en attraktiv og bæredygtig outdoor-destination – med særlig fokus på overnatningstilbud, kortferie og sæsonforlængelse. Output vil være contentproduktion og markedsføringskampagne på marked Tyskland.

Destination Bornholm deltager i spor 1 og spor 2.

NATURNÆTTER gennemføres i perioden april 2022 – august 2024

Læs mere på projektets hjemmeside → kystognaturturisme.dk

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00