Projekt: Bornholms Grønne Bølge

Bornholms Grønne Bølge er et projekt, der bygger på idéen om at skabe et sammenhængende natur-, kultur- og friluftslandskab, der byder på enestående landskabelige, naturmæssige og rekreative oplevelser fra nord til syd gennem det indre af Bornholm. Med Bornholms Grønne Bølge vil Bornholms Regionskommune og kommunens samarbejdspartnere
(Naturstyrelsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Destination Bornholm) arbejde for at:

  • Styrke den naturmæssige og rekreative sammenhæng fra Hammerknuden til Nexø og Dueodde
  • Gøre natur og landskab mere tilgængeligt og trække flere mennesker i alle aldre ud for at dyrke og nyde store naturoplevelser
  • Gøre det mere attraktivt at besøge, bo og drive erhverv i de mindre bysamfund på Bornholm
  • Ved at forbedre mulighederne for friluftsliv, vil man styrke borgernes sundhed og livskvalitet, skabe muligheder for udvikling og vækst i de mindre bysamfund, styrke Bornholm som vandredestination og gøre de besøgende klogere på Bornholms natur, kulturværdier og landskaber

Nærhed til naturen er en vigtig ressource for yderområderne”

Nogle af de nyeste initiativer på Bornholm er etableringen af Højlyngsstien, tilrettelæggelsen af Pilgrimsvejen til Sct. Ib, ideen om en rute gennem Paradisbakkerne kaldet Paradisruten og visionen om en ca. 42 km forbindelsessti mellem Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Stien har lige nu arbejdstitlen ’Solskinsstien’ og en af ideerne er, at den kan danne ramme om Danmarks smukkeste maratonløb. Stien er en del af landsbyklyngeprojektet ’Vi mødes i det Grønne’.

Fælles for alle fire initiativer er, at de krydser ind over midten af Bornholm og dermed geografisk bliver en del af Bornholms Grønne Bølge med det potentiale for forretningsudvikling, som kan afstedkommes heraf. En af metoderne til at aktivere borgerne omkring Bølgen er gennem en styrkelse at Destination Bornholms erhvervsinitiativ ‘Outdoor Friends’. Ideen er, at øens turismevirksomheder kan tilslutte sig en række frivillige krav til service og information om outdoor og derigennem danne et ambassadørkorps for outdoorturismen.
Dette kan med fordel udvides til at gælde private aktører, der ønsker at bidrage til Bornholms Grønne Bølge, enten med afsæt i en kommerciel eller en altruistisk motivation.
Generelt er der mange potentialer for forretningsmodeller. Det gælder eksempelvis transport af personer til og fra aktiviteter i Bølgen, men også bagagetransport til næste overnatningssted og en indkøbsservicefunktion til glemsomme eller sultne brugere af Bornholms Grønne Bølge. Man kan kort sagt tale om, at der er behov for udvikling af støttefunktioner eller en slags micro-entreprenørskab.

Download projektbeskrivelse

Du kan downloade projektbeskrivelsen som PDF her.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00