Om parkering i Gudhjem og Svaneke

Undersøgelse af parkeringsforhold og trængsel i Svaneke og Gudhjem i højsæsonen

Undersøgelsen er baseret på data indsamlet i oktober 2020. Undersøgelsen, som fokuserer på trængsel og parkeringsudfordringer i Gudhjem og Svaneke i højsæsonen (skolernes sommerferie), er foretaget som en tillægsundersøgelse blandt de rejsende i denne periode. Undersøgelsen skal give input til en forventet møderække om trængselsudfordringerne i byerne. Der skelnes i undersøgelsen imellem de besøgende, der har overnattet i de to byer og de besøgende der har besøgt byerne, men boet andetsteds på Bornholm. Emneområderne i undersøgelsen er:

  • Overordnet evaluering af besøgsoplevelsen.
  • De besøgendes opfattelse af omfanget af trængselsproblemerne.
  • Kendskab til parkeringspladsen ovenfor byen i Gudhjem.
  • Holdninger til en løsning med betalingsparkering i byerne og gratis parkering udenfor byerne.
  • Om de besøgende har gode ideer til infrastrukturen og løsninger på trængselsudfordringerne.

Ved gennemlæsning af undersøgelsen skal læseren være opmærksom på, at antallet af respondenter er begrænset og enkelte spørgsmål bærer præg af at være værdiladede. Undersøgelsens data skal derfor kun betragtes som indikationer på de problemer parkeringsforholdene skaber.

Undersøgelsen peger på, at afviklingen af trafik volder udfordringer i nogle byer på øen. Destination Bornholm opfordrer til, at der handles på dette af hensyn til såvel erhvervsliv som borgere – og dermed den samlede ø. Generelt bør der samtidig være opmærksomhed omkring, at byerne ikke må blive ”lukkede” byer, som hindrer erhvervslivet i byerne. Derfor bør man tilstræbe at finde en balanceret tilgang, hvor adfærden reguleres, men vi ikke lukker af.

Download undersøgelsen her

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00