Et godt sted at bo, er et godt sted at besøge

Bornholms Turismestrategi for perioden 2024-2027 er netop lanceret. Fokus er på en balanceret turismeudvikling.

Gennem en årrække har Bornholms turisme udviklet sig positivt. I de seneste år har øen og øens turisme dog været udfordret af først Corona og derefter stigende energipriser, stigende renter og faldende realløn. Turismen på Bornholm har samlet oplevet vækst i perioden, men væksten har været ujævnt fordelt både over årene. En række initiativer under Bornholms turismestrategi 2024-2027 skal sikre en klar retning og et balanceret afsæt for de kommende års udvikling.

Visionen lyder: Vi tager ansvar for Bornholms positive udvikling, hvor turismeomsætningen udgør en betydelig del af økonomien. Vores indsatser understøtter en balanceret turismeudvikling, hvor afsættet er, at Bornholm skal være et godt sted at bo og virke – og derigennem også at besøge.

Målsætningen er først og fremmest øget turismeomsætning. I dag udgør Bornholms turismeomsætning 3,8 mia. kr. Målet er i de kommende år at sikre en vækst over det gennemsnitlige niveau på tværs af landets kommuner. De overordnede målsætninger er derudover:

  • Styrke antallet af kommercielle og målbare overnatninger, særligt i perioderne forår, efterår og vinter.
  • Fastholde den høje tilfredshed med Bornholm og lysten til at anbefale øen til andre. Bornholm har i dag en NPS score på 9,4 på en 10 punkts skala gældende på det danske og tyske marked. Scoren viser både tilfredsheden, loyaliteten samt sandsynligheden for at anbefale til andre.

 

Direktør Pernille Kofod Lydolph supplerer:

Vi ønsker i Destination Bornholm at fastholde vi den retning, der er lagt allerede, hvor fokus er rettet primært mod perioderne udenfor sommeren. Målet er en balanceret udvikling, hvor vi på den ene side styrker den omsætning og beskæftigelse som turismen skaber, men samtidig gør det på en måde, der tager afsæt i, at fundamentet for turismen er, at øen er et godt sted at bo og virke hele året”

Blandt væsentlige indsatser i den kommende periode er arbejdet med at eksekvere på udviklingsplanen for Bornholms turisme og derigennem understøtte udviklingen i områder, hvor der er ønske om flere gæstebesøg, end tilfældet er i dag. Fokus er generelt rettet mod bæredygtighed på tværs af alle indsatsområder – og særlig koblingen over mod den kommende energiø er en ny og central opgave i forhold til erhvervsturisme. Endelig er også en fælles grundfortælling på tværs af de bornholmske brancher en del af det kommende arbejde.

Spørgsmål til ovenstående pressemeddelelse bedes rettet til Destination Bornholm,

Pernille Kofod Lydolph 24271004 eller pernille@bornholm.info eller Helle Mogensen 56930367 eller hellem@bornholm.info.

 

 

 

 

Læs hele strategien her eller på www.bornholm.info/erhverv

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00