Christiansøfarten

Besøg verdens første flådebase og et imponerende fæstningsværk fra 1684. En endagsudflugt til fæstningsøerne Christiansø og Frederiksø – Danmarks østligste punkt.

Ertholmene - et eftertragtet udflugtsmål 

Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær.
Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til i dag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister. 

Book billetter online her eller ring til os
Book dine billetter til Christiansø allerede i dag på www.bornholmexpress.dk/booking. Du kan også ringe til os på +45 56 48 51 76.
 
Oplev historiens vingesus

Det startede i 1684 da Christians den V (1670 - 1699) bestemte, at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen Christiansø, verdens første flåde base. Først opførtes de to karakteristiske tårne, St. Tårn på Christiansø og Lilletårn på Frederiksø.

Imponerende bygningsværk

På begge øer byggede man bastioner og ringmur mod det åbne hav. Godt skærmet bag dem ligger fæstningens mange andre bygninger. Et imponerende bygningsværk, som der blev arbejdet på under hele fæstningstiden. I havnen kunne den danske flådes skibe søge beskyttelse, hente vand og proviant samt få repareret skader under deres togter i Østersøen. I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Tiden var løbet fra den slags forsvarsværker. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie.

Livet på Christiansø i dag

I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f.eks. skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri. Øen har sit eget brand- og redningsvæsen, el og vandværk.

 

Kontaktinformation:

Ejnar Mikkelsensvej 25
3760 Gudhjem

tlf: +45 5648 5176
mail: info@christiansoefarten.dk
web: www.christiansoefarten.dk