Image

Hammershus

Nordeuropas største borgruin - Hammershus ligger på en høj klippeknude 74 meter over havets overflade.

 

Mod vest falder terrænet stejlt ned mod havet og til de øvrige sider er Hammershus omgivet af dale og vandfyldte sænkninger. Fra landsiden er der kun én adgangsvej og den fører over Slotsbroen.  Gennem 500 år er Hammershus blevet brugt som fæstning, magasin, sæde for øens administration, statsfængsel m. m. Den gode og beskyttede beliggenhed blev en væsentlig årsag til slottets langvarige brug. Slottet lå godt i forhold til Skåne og til sejlads i Østersøen. Herredømmet over Hammershus skiftede mellem ærkebiskoppen i Lund, hansestaden Lübeck og den danske konge. Hammershus blev endeligt opgivet i 1743.

Sæt stemningen inden besøget

Der er produceret to 30-sekunders reklamevideoer, som inspiration til besøgende på Hammershus. Videoerne kan ses nedenfor og inspirerer besøgende til at forestille sig Hammershus’ spændende historie når de besøger borgen.

Historien om Hammershus

Byggeriet af slottet Hammershus er sandsynligvis påbegyndt i midten af 1200-tallet, men området har helt sikkert været beboet før. Måske har stedet været opsamlingssted for de store korstogshære? Fund vidner om aktiviteter helt tilbage til stenalderen. Arkæologiske undersøgelse kan afsløre, om der har været bygninger før Hammershus blev bygget.

Fra omkring 1200 til 1525 tilhører Bornholm ærkebispen af Lund, Sverige, som også er bygherre af Hammershus.Tiden kaldes populært ærkebispetiden. Borgen blev især brugt som kaserne af øens administration og bispens svende. De drog årligt rundt for at indkræve skatter til kirken. De fik ofstest naturalier som korn, dyr, smør og brænde, som blev opbevaret i borgens magasiner, inden det blev sejlet videre fra havnen neden for borgen – Sænehavnen (i dag Hammerhavnen)

Fra 1526 til 1575 er Bornholm pansat til den tyske by Lübeck og de 50 år med det tyske styre kaldes for Lybækkertiden.

Perioden fra 1576 – 1700 kaldes for Lensmandstiden – her er Bornholm et len under den danske krone. Under svenskekrigene i 1600-tallet var borgen igen i centrum og svenskerne holdt en overgang borgen og øen besat. Men bornholmerne  tilbageerobrede både borgen og øen i 1658 efter at have skudt den svenske kommandant. Der er senere rejst en mindesten for begivenheden lige før slotbroen.

I 1660 til 1661 sidder Grevinde Leonora Christina (datter af kong Chr. IV) og rigshofmester Corfitz Ulfeldt fængslet i 17 måneder på Hammershus.

I 1743 opgives Hammershus. Herefter ender Hammershus som et stort ”byggemarked”, hvor bornholmerne henter mursten eksempelvis til Hovedvagten, Søndergade 12, Rønne. Hammershus fredes og bliver nationalt mindesmærke i 1822.

Fra 1886 restaureres og fritlægges Hammershus. Initiativtager er den daværende museumsinspektør Peter Christian Hauberg fra Nationalmuseet, som restaurerede Hammershus til sin død i 1928.

Herefter foregår der sporadiske reparationer af Hammershus, og en tilstandsrapport i 2008 dokumenterer væsentlige skader på ruinen.

I 2012 donorer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal en stor sum penge til en gennemgribende renovering af Hammershus borgruin. Restaureringen vil foregå løbende indtil 2017.

Image

Her finder du mere information om Hammershus

Du kan læse mere om Hammershus på på Naturstyrelsens egen hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk.

Når I besøger Hammershus kan I med fordel besøge Hammershus Besøgscenter tæt ved borgruinen. Her kan man både få mad og drikke, gå på toilettet og lære mere om Hammershus med interaktive udstillinger. Læs mere her.

Bornholms Middelaldercenter tilbyder guidede ture på Hammershus. Læs mere her.

Der tilbydes også aftenture for lejrskoler på Hammershus med natture.dk. Læs mere her.

Få mere inspiration til jeres besøg på Hammershus og læs om området her.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00