Image

Skovene på Bornholm

En stor del af Bornholm er dækket af skov og er den region i Danmark, hvor skoven udgør den største andel af det samlede landareal – nemlig omkring 23 %.

Så det er næsten uundgåeligt at opholde sig på Bornholm uden at opleve skoven. Men sådan har det ikke været altid været. For godt og vel 200 år siden, var der næsten ingen skov  i Danmark. Faktisk var der kun 4 % skov tilbage på landsplan. Tilbagegangen blev stoppet i 1805 ved den såkaldte Fredningsforordning, som indebar at der blev sat fokus på at genrejse de danske skove. Det betyder, at Danmark i dag er dækket af ca. 15 % skov. Bornholm er derfor noget ganske særligt, fordi der findes så meget skov. Det kan man bl.a. takke skovrider Hans Rømer for, der i 1809 fik indhegnet Almindingen og fik plantet området til med træer. I dag kan man følge det gamle stendige – og i øvrigt forholde sig til det kæmpe arbejde, der lå i af bygge sådan et hegn – blot for at holde husdyrene ude, så skovplanterne ikke blev ædt.

Klima og grundvand

Verdens skove og dermed også den danske skov er med til at regulere CO2 indholdet i atmosfæren og dermed påvirke klimaet positivt. Træerne opsamler og opbevarer nemlig CO2 fra atmosfæren. Ved plantning af blot 1 hektar løvskov bindes der ca. 10 tons CO2 om året, hvilket svarer til en gennemsnitsdanskers årlige CO2 udledning. Træerne er desuden meget vigtige for jordens vandkredsløb, fordi de er med til at holde en høj luftfugtighed. Skovene spiller desuden en vigtig rolle for, at vi også i fremtiden kan hente rent grundvand op, fordi forbruget af sprøjtemidler og kunstgødning er lille her.

Veterantræer og dødt ved

Hvis hjemmehørende træer som eg, bøg, ask, lind m.fl. får lov at vokse sig gamle, når de til sidst et stadium, som kaldes veterantræer. De har tykke og grove grene og bark, som betyder, at  træerne både huser svampe, insekter, rugende fugle, flagermus, mosser og laver m.m.. Træerne har nærmest sit eget økosystem og indeholder en stor mangfoldighed af liv. På træer, der falder i storm eller blot ligger som gammelt ved i skovbunden, vokser og lever der flercellede organismer i stort tal og tilsammen med de gamle træer er de områder med skovens rigeste levesteder – her findes en stor biodiversitet.

Tag på tur i skovene på Bornholm

De største skovområder på Bornholm er  Almindingen og Paradisbakkerne midt på Øen, Blykobbe Plantage ved Rønne,  Rø Plantage, den nyere mindre Lynggårdsskov ved Pedersker og ikke mindst sprækkedalene ved fx  Dynddalen. Desuden findes der en lang række private plantager som Bodilsker, Poulsker Plantager m.fl.

Fakta

Det er fri adgang til skovene i Danmark, uanset om de er private eller statslige. Dog skal man blive på veje og stier i de private skove og man må kun opholde sig der i dagtimerne Det er derfor ikke muligt, at lave natløb i private skove uden tilladelse.

  • Læs mere om skovene på www.naturstyrelsen.dk
  • Overnatning m.m. tjek: Udinaturen.dk
  • Læs mere om skove: Naturen i Danmark – Skovene, Gyldendal.
  • Ideer til undervisning: Tæl årringe på de gamle udgåede træer – saml så mange forskellige blade fra træer og navngiv dem senere. Mål temperaturer m.m.
  • Få ideer til undervisning på www.skolen-i-skoven.dk
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00