Image

Forbered et læringsbesøg

Læringsaktiviteter på kultur & naturinstitutionerne på Bornholm - en ø af intensitet

Et besøg på en kultur- eller naturinstitution skal opleves som en ”ø af intensitet”. Her møder eleverne professionelle museumsundervisere eller naturvejledere, der ønsker at give eleverne en oplevelse, der bygger på faglighed og nærværd.

Museumsoplægget skal være intenst og inspirerende og virke som en katalysator, så eleverne stiller spørgsmål og oplever eksempelvis historiske sammenhænge.

Besøget kan ikke stå alene

Der bør altid være et samarbejdet mellem skolen og museet. Når du som lærer har valgt at besøge en kulturinstitution og bestemt tema for besøget, så er der dermed lavet en slags kontrakt mellem eleverne, lærerne og museumsunderviseren.

Lærere skal kende til den pædagogiske linje i besøget. Hvilken pædagogik retning er der valgt til oplægget – er det dialogbaseret undervisning, værkstedsundervisning, inddragende historiefortællinger eller benyttes CL i oplægget. Museumsunderviseren skal kende til eleverne faglige niveau og hvilke forberedelser de har gjort sig før besøg.

Læringssforløbet

Det er dig som lærer, der fastsætter læringsmålene for forløbet . Det sker på skolen jf. tegningen ovenfor. Læringsaktiviteten på kultur- eller naturinstitutionerne skal opfattes som et ”slags” undervisningsmateriale, som du kan benytte til det videre arbejde, når eleverne kommer tilbage på skolen.

De udbudte læringsoplæg på kultur & naturinstitutionen relaterer sig til Undervisningsministeriets Fælles Mål, til museernes fagområder og til elevernes virkelighed. Man kan sagtens besøge kultur & naturinstitutionerne flere gange i et læringsforløb. Fx kan to besøg på NaturBornholm give eleverne en forståelse for, hvordan de bornholmske klipper er dannet, og hvordan naturen har udviklet sig gennem millioner af år fra dinosaurne levede til den øfauna vi finder i dag.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00