Image

Bison på Bornholm

Den europæiske bison - visenten - er det største vildtlevende pattedyr i Europa. Og på Bornholm kan du besøge en hel flok.

Den europæiske bison

Den europæiske bison – visenten – er det største vildtlevende pattedyr i Europa. Efter sidste istid for ca. 10.- 11.000 år siden bredte den sig til hele Europa også til Danmark – for 800 år siden var der stadig bisonbestande spredt rundt i Europa.

Men som andre store dyr, har bisonen været udsat for massiv jagt. Med udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 kom bisonoksens sidste levesteder i frontzone. Efter krigen var den europæiske bison uddød i naturen. De sidste 54 tilbageværende bisoner, der levede i forskellige zoologiske haver og dyreparker, blev grundstammen til den ny bestand. Siden har et grundigt avlsarbejde sørget for at bevare den europæiske bison som art, og bisoner er nu igen blevet udsat i naturen og lever vildt forskellige steder i Østeuropa. Den nuværende bestand af europæisk bison er på ca. 4000 dyr – heraf lever ca. 2000 dyr vildt i naturen. I juni 2012 ankom 7 europæiske bisoner til Bornholm, som i mellemtiden er blevet til 16 dyr. De lever alle i den 200 ha store indhegning omkring Svinemosen midt i Almindingen.

Skovens kæmpe – en nøgleart

Den europæiske bison er tilpasset et liv i skoven til forskel fra den amerikanske bison, der lever på åbne stepper. Visenten er slank og høj og har let ved til at bevæge sig mellem træerne. Desuden er den mindre aggressivt anlagt og kan derfor indgå i fredelig sameksistens med skovens øvrige beboere og brugere.

De nu 8 bisonerne er vilde dyr og kommer fra Polen. På Bornholm skal dyrene så vidt det er muligt fortsat leve som vilde dyr. Bisonerne skal udover at bidrage til bevarelsen af den europæiske bisonbestand, først og fremmest vise deres evner som naturentreprenør i den bornholmske skov. De store dyr skal med deres naturlige adfærd skabe dynamik i skovbund og krat og græsse af opvæksten, så skoven bliver varieret og får plads til flere arter.

Skoven bærer allerede præg af dyrenes fouragering og sporene er tydelige. Barken er gnavet af mange træer, trærødder er gnavet ned, græsset bliver ædt og trampet ned, man finder smågrene der er totalt afbarkede, bisonlorte og masser af klovspor. Det er let at se at bisonerne lever der.

Bisonprojektet

Bisonerne skal i en periode på 5 år gå i den ca. 200 ha store indhegning. Plantevæksten i området bliver løbende monitoreret og dyrenes tryk på naturen og deres arbejde som skoventreprenører bliver registeret. Efter projektperioden skal det besluttes, om hegnet kan fjernes, så bisonflokken kan leve frit i den bornholmske skov. En sådan beslutning kræver, at der er opbakning fra bornholmernes side.

Læs mere om bisonprojektet på naturstyrelsen.dk

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00