På sporet af bison og biodiversitet

Naturforvaltning i den bornholmske skov

Den europæiske bison – visenten – er det største vildtlevende pattedyr i Europa og som andre store dyr har den været truet og næsten udryddet. I dag er den fredet og den nuværende bestand i Europa ligger på omkring 4000 individer. 7 bisoner blev i 2012 udsat i en stor 200 ha indhegning omkring Svinemosen i Almindingen. Flokken  blev i sommeren 2013 forøget med en kalv.  Bisonerne skal udover at bidrage til besvarelsen af den europæiske bisonbestand, først og fremmest vise deres evne som skoventreprenører og dermed skabe dynamik og variation i skovbunden.

På turen gennem skoven med naturvejlederen finder eleverne tydelige spor efter flokkens aktiviteter. Vi snakker om naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed. Hvorfor har man udsat den europæiske bison på Bornholm? Hvad er formålet med projektet? Er det vigtig at frede truede arter?

Eleverne opfordres til at perspektivere til andre steder i Danmark, hvor man udsætter dyr og i øvrigt diskutere hvad invasive arter betyder for Danmarks naturlige dyreliv.  Vi går i sporet af bisonflokken, men der er ingen bisongaranti på turen.

Paktisk information:

Husk varmt tøj og solidt fodtøj

Orienter Jer på forhånd på Naturstyrelsen.dk. Læs om bison, bævere, ulve, flagermus m.m.

Planlæg med at billeddokumentere turen.

Praktisk info

Adresse

Bisonskoven, Chr. X´s Vej 1, Parkeringspladsen, 3720 Aakirkeby

Email

naturbornholm@naturbornholm.dk

Websted

naturbornholm.dk

Telefon

+45 56 94 04 00 Bemærk at skolebesøg altid skal forudbestilles

Pris

koster 60 kr. pr. person, mindst 1200 kr.

Varighed

ca. 1½ time med naturvejleder.

Tidspunkt

Hele skoleåret

Fællesmål:

  • Undersøgelser: Naturfaglige undersøgelser, Evolution, Økostystemer
  • Modellering: Økosystemer
  • Perspektivering: Perspektivering i naturfag, Økosystemer
  • Kommunikation: Formidling, Argumentation, Ordkendskab
  • Bemærk: Læs nærmere om færdigheds- og vidensmålene på www.NaturBornholm.dk
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00