Udnytter Bornholm kulturens fulde potentiale?

Der står kulturturisme på programmet, når Destination Bornholm fredag inviterer til debat på Folkemødet. Under debatten vil den bornholmske keramiker Pernille Stougaard skabe et værk inspireret af debatten.

Med overskriften ’Sådan får vi kulturturismen til at blomstre på Bornholm’ er der lagt op til en spændende og meget aktuel debat i Turismeministeriets telt på Kampeløkken Havn fredag kl. 12.00.

Kulturturisme er vejen til styrkede fællesskaber og omsætning både i de store byer i Danmark, men i den grad også i landdistrikterne. Men hvordan hjælpes vi ad med at sikre det fulde potentiale? Er Bornholm den gode case? Og hvad er de næste vigtige skridt?

Uden kultur ville vi mennesker være fattigere. Det er kulturen, der samler os, skaber fælles referencerammer, men også samvær og læring. Kulturen bliver ofte bragt i spil, når debatten går på fremtidens turisme. Og med god grund. På bagkant af Covid-19 oplever kultur- og oplevelsesaktører en ændret gæsteadfærd, nye præferencer og rejsemønstre, og det betyder, at branchen skal tilpasse sig en ny virkelighed. Derfor skal vi også i langt højere grad end tilfældet er i dag, skabe en kobling mellem kultur og turisme. I den kobling ligger nemlig nøglen til læring og styrkede fællesskaber med andre lande, men også kommerciel aktivitet og styrket turismeudvikling i land og by.

Den nationale turismestrategi peger også i den retning. På Bornholm er vi i høj grad lykkedes med at tage afsæt i World Craft Region udnævnelsen og derudfra udvikle på samspillet mellem kultur og turisme, men er vi langt nok? Hvad er næste vigtige skridt i udviklingen og hvordan når vi derhen? Er vi gode nok til at række ud mod yngre potentielle brugere af kulturlivet? Og hvordan kan vi generelt lære af hinandens udvikling på området?

Spørgsmålene er mange og særdeles vigtige for fremtidens turisme, og netop derfor håber Destination Bornholm at se rigtig mange til denne relevante debat.

Deltagere til debatten:

  • Lean Milo (M), Kultur- og Udenrigsordfører
  • Ulla Tofte, bestyrelsesmedlem i Dansk Arkitektur Center, næstformand i VisitDenmark og Formand for Dansk Erhvervs turisme- og oplevelsesudvalg
  • Susanne Søgaard, medejer af Stammershalle Badehotel
  • Morten Riis, Formand for Makers Island Bornholm Styregruppe og Viceborgmester på Bornholm
  • Pernille Stougaard, keramiker på Bornholm
  • Pernille Kofod Lydolph, Direktør i Destination Bornholm
  • Anja Hartung er moderator

Foto: Kristoffer Linus

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00