Artikel

Trollingsæsonens gang og metoder

Af Lars Frithjof Nielsen

Trollingfiskeri efter laks foregår typisk fra større småbåde med mange stænger og alt i moderne elektronik, selvom mindre naturligvis også kan gøre det. Fiskeriet adskiller sig på den måde totalt fra laksefiskeriet i åerne, hvor fiskene koncentreres på deres gydevandring og kan nås med et kast fra bredden – Østersøen er et enormt areal, og fiskene kan opholde sig hvor som helst fra bund til overflade, så selvom der er mange laks, er der brug for at dække noget vand både til siderne og nedad, selv med det bedste lokalkendskab eller dugfriske tips. Med downriggere og spilende redskaber maksimerer man mulighederne, og sammen med det altid nødvendige fiskeheld er det afpasningen af metoderne til tidspunktet på sæsonen, som skaber en stor del af succesen.

Der er laks at fange omkring Bornholm året rundt, men fiskeriet foregår primært i perioden september til maj, og topper i februar til april.

I begyndelsen af efterårsperioden opsøger laksene det kolde vand dybt nede, så fokus er helt overvejende på downriggerne, og man skal ikke være bange for at forsøge at servere sin favoritagn så dybt som det er praktisk muligt. I det sene efterår og først på vinteren, når vandtemperaturen også i de øvre vandlag kommer under ti grader, bliver laksene mere aktive og kan træffes overalt i vandsøjlen – der er stadig vægt på fiskeriet med downriggerne, men højere i vandet (100 fod og opefter), og overfladegrejet kommer nu mere i spil. Det gælder om at prøve sig frem og holde øje efter mønsteret i, hvad der giver kontakter. I højtryksvejr træffes fiskene ofte højt i vandet og omvendt. I det kolde vand er en fart gennem vandet på 2,2-2,3 knob et godt udgangspunkt, og der bør ikke mangle en flasher eller to i buffeten bag båden.

Bornholm er privilegeret ved, at havet og havnene yderst sjældent iser til, så der kan fiskes året rundt. Laksefiskeriet i februar på Bornholm er stærkt undervurderet – viser der sig et par stille dage i perioden, snyder man sig selv ved ikke at vælge klippeøen. Sidst i februar forsvinder sælerne ofte fra Bornholm i en periode på nogle uger, og det har indvirkning på laksenes opførsel: Nu kan de ofte fanges i de samme områder i dagevis i træk, og går gerne sammen i flokke, så i denne periode er dobbelt- og flerdobbelt hug ikke usædvanligt. Får man hug, er det en særdeles god ide at holde farten i båden et minut eller to og se, om en mere i flokken har lyst til at nappe en agn.

Marts og april er den traditionelle højsæson, hvor de længere dage, foråret i luften og de utallige lakserapporter lokker mange både på vandet. Nu er laksene maksimalt aktive, træffes ofte højt i vandsøjlen og efterhånden som vandet bliver varmere, værdsætter de ofte lidt højere fart gennem vandet, hvor 2,6-2,8 knob vil være et godt udgangspunkt. På dette tidspunkt dannes der ofte lommer af varmere vand, og nogle dage er det afgørende at holde skarpt øje med vandtemperaturen: Lav gerne en temperaturgraf på ekkoloddet, og kommer der et udsving, så sejl zigzag for at få en ide om, i hvilket retning det varme vand ligger – det kan virkelig redde dagen.

Sidst på sæsonen – i april og begyndelsen af maj – begynder mange af laksene at gøre sig klar til gydevandringen mod elvene i nord. Det er nu, de er allersmukkest: Højryggede sølvtorpedoer med faste skæl. I denne periode lægger mange af de dygtigste fiskere vægten på overfladefiskeriet med mindre blink i hidsige farver, mens andre sværger til naturlige agnfisk som løjer.

Sommerens havørreder

I de varmeste sommermåneder – juni og juli – er der ikke så meget fokus på laksetrollingen, men Bornholm har i den grad et es i ærmet: Havørred. Det er bare at kaste sig ud i dette herlige fiskeri, som kan praktiseres, selv når temperaturen er til badebukser. Hele øen rundt kan der fanges havørred, ofte omkring 10-12 meterkurverne. De fleste fisk fanges midt i vandsøjlen på Dipsy Divere med mindre Apex. Der er god chance for fine fisk, som excellerer i variationer over havørredens skønhed alt efter det foretrukne levested: Lyse fisk på sandbunden, mørke, næsten guldfarvede fisk omkring klipperne. En havørredtur giver et anderledes perspektiv på Bornholms enestående natur, og på dette tidspunkt af året er konen sikkert til at lokke til at bruge en feriedag på vandet.

Læs mere på fiskeristyrelsen.dk og på retsinformation.dk

 

Tema
Læs mere om trolling på Bornholm
Tema
Godt at vide om trolling på Bornholm
Tema
Læs om lystfiskeri på Bornholm
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00