Image

Kviktest af lejrskoleklasser

Kviktest af skoleklasser og lign. med børn under 15 år

For en skoleklasse, et spejderhold eller tilsvarende kan blive kviktestet uden tilstedeværelse af forældre eller værge kræves følgende:

Samtykkeerklæring

For hver elev, skal elevens forældre have underskrevet en samtykkeerklæring, hvori der gives tilladelse til, at barnet podes, mens det er på fx lejrskole i perioden ’dato til dato’. Samtykkeerklæringen skal indeholde følgende data:

  • Barnets fulde navn
  • Barnets cpr-nummer
  • Forældres/værges fulde navn
  • Forældres/værges telefonnummer
  • Forældres/værges underskrift

Læreren skal gemme en kopi af samtykkeerklæringerne i 6 måneder, så Copenhagen Medical A/S ved behov kan få adgang til oplysningerne. Eleven skal være fyldt 6 år.

Modtagelse af testsvar afklaret på forhånd

Som udgangspunkt skal testsvar sendes til en forældres telefonnummer. Det er herefter forælderens ansvar at videresende testsvaret til barnets eller lærerens telefon. Og det kan også besluttes, at alle elevers testsvar sendes til forældrenes telefonnumre OG printes på papircertifikater, som læreren samler og opbevarer.
Modtagelse af testsvar skal være ens for alle, og den valgte metode fremgå af samtykkeerklæringer.

God forberedelse

For at gøre det så hurtigt og effektivt som muligt, når indregistrering, test og aflæsning skal foregå, er det vigtigt at alle børn har deres sundhedskort med og klar.
Det er ligeledes at foretrække, at læreren med samtykkeerklæringer kommer først hen til registreringsdisken.

Det letter indregistreringen, hvis elevernes samtykkeerklæringer er listet i alfabetisk orden, og at børnene ligeledes placeres i køen i alfabetisk rækkefølge.

Man er meget velkommen til at kontakte os på forhånd og varsle ankomst. Især hvis det drejer sig om en stor gruppe. Kontakt Copenhagen Medical A/S’s borgersupport på enten support@cphmed.com eller 61 40 44 49.

Find oversigt over teststeder på Bornholm her eller læs mere om corona-retningslinjer for Bornholm her.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00