Nærkontakt med fugle og foder

Træning af rovfugle

Undervisningoplægget henvender sig specielt til elever på mellemtrinnet og er således ikke åbent for almindelige gæster.
I første trin på oplevelsen sendes eleverne rundt i udstillingerne for at løse en skriftlig opgave. Efterfølgende bliver emnerne gennemgået i fællesskab og understøttet med fremvisning af skeletter, fuglemodeller, æg m.m.

Inden der kan trænes og flyves med rovfuglene skal foderet gøres klar. Derfor dissekerer vi nu fuglenes foder (rotter, mus og kyllinger) og eleverne får en forståelse for de vitale organer og forskellen på en fuglemave og en gnavermave. I selve formidlingsshowet formidles der om ugler, høge, ørne m.fl. og vi oplever disse fugle på helt tæt hold og blive klogere på deres sanser og jagtteknikker. Nogle af eleverne bliver inddraget i træningen af fuglene.

Bornholm ligger strategisk midt på fuglenes trækruter. Øen overflyves derfor af store mængder trækkende rovfugle hvert år. Derudover er der en naturlig bestand af rovfugle og ugler på Bornholm. Men hvad er en rovfugl og en ugle? Det kan være svært at komme helt tæt på de vilde fugle. Derfor giver Bornholms Rovfugleshow en unik mulighed for at komme i nærkontakt med denne type dyr. Efter et sådant besøg vil eleverne være klædt fagligt på til selv at gøre observationer – både i skolens nærområde og på Bornholms gode fugletræk-observationssteder.
Praktisk Information:

Skoletjenesten tilbyder materiale som der kan arbejdes med før, under og efter besøget. Indførende undervisningsforløb, afklarende opgaver og praktiske øvelser kan således downloades gratis på hjemmesiden www.bornholmsrovfugleshow.dk

Praktisk info

Adresse

Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne, Danmark

Email

info@bornholmsrovfugleshow.dk

Websted

bornholmsrovfugleshow.dk

Telefon

+45 96 79 30 37

Pris

80 kr. pr. elev, dog min.15 elever

Varighed

ca. 2½ timer

Tidspunkt

April til oktober - eller efter aftale

Fællesmål

  • Fag; Natur & Teknik
  • Natur/teknik 4 kl. Den nære omverden: Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører til systematiske grupper - kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur - stille spørgsmål til planter og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning og livsbetingelser. Den fjerne omverden: Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder. Arbejdsmåder og tankegange: Formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser og mindre undersøgelser - gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter. Natur/teknik 6. kl. Den nære omverden: Sammenholde forskellige danske planter og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil. Den fjerne omverden: Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur - beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse.
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00