Når fuglene kommer helt tæt på

Mærk suset

Selve formidlingsshowet varer ca. en time, hvor der vil blive fremvist og formidlet om ugler, høge, våger, falke, ørne og gribbe. Fuglenes sanser og naturlige jagtformer beskrives, og I mærker suset, når fuglene kommer helt tæt på. Enkelte elever får måske mulighed for at ”få en fugl på handsken”, og der fortælles om menneskets samspil med fuglene og naturen – før og nu. Bornholm ligger strategisk midt på fuglenes trækruter. Øen overflyves derfor af store mængder trækkende rovfugle hvert år. Derudover er der en naturlig bestand af rovfugle og ugler på Bornholm.

Det kan være svært at komme helt tæt på de vilde fugle. Derfor giver Bornholms Rovfugleshow en unik mulighed for at komme i nærkontakt med denne type dyr. Efter besøget vil eleverne være klædt fagligt på til selv at gøre observationer – både i skolens nærområde og på Bornholms gode fugletræk-observationssteder.

Til læreren:

En time før showet og en halv time efter showet er der åbent i udstillinger og café. Her er det også muligt at se film samt løse opgaver fra skoletjenesten.

Skoletjenesten tilbyder materiale som der kan arbejdes med før, under og efter besøget. Indførende undervisningsforløb, afklarende opgaver og praktiske øvelser kan således downloades gratis på hjemmesiden www.bornholmsrovfugleshow.dk

Bemærk at arrangement også er åbent for almindeligt besøgende på Bornholms Rovfugleshow.

Praktisk info

Adresse

Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne, Danmark

Email

info@bornholmsrovfugleshow.dk

Websted

bornholmsrovfugleshow.dk

Telefon

+45 96 79 30 37

Pris

70 kr. pr. elev. min. 15 elever

Varighed

1 time

Tidspunkt

April til oktober, eller efter aftale

Fællesmål

  • Fag: Biologi
  • Biologi 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur: Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæden samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse - give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur. Biologiens anvendelse: Redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr, kæledyr og dyr i fangenskab. Arbejdsmåder og tankegange: Præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog. Biologi 9. klasse.De levende organismer og deres omgivende natur: Forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer. Biologiens anvendelse: Give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser. Arbejdsmåder og tankegange: Anvende biologiske begreber og viden om biologiske processer i forskellige sammenhænge.
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00