Mærk suset

På Bornholms Rovfugleshow

Selve formidlingsshowet varer ca. en time, hvor der vil blive fremvist og formidlet om ugler, høge, våger, falke, ørne og gribbe. Fuglenes sanser og naturlige jagtformer beskrives, og I mærker suset, når fuglene kommer helt tæt på. Enkelte elever får måske mulighed for at ”få en fugl på handsken”, og der fortælles om menneskets samspil med fuglene og naturen – før og nu.

Bornholm ligger stratetisk midt på fuglenes trækruter. Øen overflyves derfor af store mængder rovfugle hver år. Derudover er der en naturlig bestand af rovfugle og ugler på Bornholm.  Det kan være svært at komme helt tæt på de vilde dyr. Derfor giver Bornholms Rovfugleshow en unik mulighed for at komme i nærkontakt med denne type dyr.  Efter besøget vil eleverne være klædt på fagligt til selv at gøre observationer – både i skolens nærområde og på Bornholms gode observationssteder for fugletræk.

Praktisk information:

En time før showet og en halv time efter, er der åbent i udstillinger og café. Her er det også muligt at se film samt løse opgaver fra Skoletjenesten.

Skoletjenesten tilbyder materiale som der kan arbejdes med før, under og efter besøget. Indførende undervisningsforløb, afklarende opgaver og praktiske øvelser kan således downloades gratis på hjemmesiden www.bornholmsrovfugleshow.dk

Bemærk, at der samtidig med at klassen er på besøg, også er åbent for almindeligt besøgende på Bornholms Rovfugleshow.

Praktisk info

Adresse

Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne, Danmark

Email

info@bornholmsrovfugleshow.dk

Websted

bornholmsrovfugleshow.dk

Telefon

+45 96 79 30 37

Pris

70 kr. pr. elev dog min. 15 elever

Varighed

1 time

Tidspunkt

April til oktober, eller efter aftale

  • Fag; Natur & Teknik
  • Natur/teknik 4 kl: Den nære omverden: Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører til systematiske grupper - kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur - stille spørgsmål til planter og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning og livsbetingelser. Den fjerne omverden: Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder. Natur/teknik 6. kl: Den nære omverden: Sammenholde forskellige danske planter og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil. Den fjerne omverden: Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur - beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse. Menneskets samspil med naturen: Kende til forskellige natursyn og kunne gøre rede for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil.
0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00