Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2018

17.Mar 2018 - 15.Apr 2018

Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening indbyder bornholmske kunstnere og kunstnere med tilknytning til øen til at deltage i Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2018.

Der kan indsendes maleri, grafik, collage, akvarel, blandform, foto og skulptur (herunder også skulpturelle værker af glas og/eller keramik). Værkerne skal være udført inden for de sidste 2 år og må ikke tidligere have været udstillet offentligt på Bornholm.

Tid:   Fernisering 16/3 kl. 15.30 – 17, derefter åben hver dag kl. 13 – 16 til og med 15. april.

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten udfyldes og indsendes, så den er Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening i hænde senest 18. februar. De små navnesedler forsynes med tydelig titel, j.nr. og pris (blokbogstaver) og påklæbes værkernes bagside. OBS! ALLE VÆRKER SKAL VÆRE KLAR TIL OPHÆNGNING/OPSTILLING.

Gebyr: Gebyr for tilmeldingsblanket, der giver ret til at indsende indtil 6 værker inden for samme kategori, er 250,- kr. Beløbet skal være indbetalt samtidig med afsendelse af tilmeldingsblanketten eller senest 18. frbruar. Betaling kan ske på Svanekegaardens Kunst- og Kulturforenings konto i Nordea, Svaneke, reg.nr. 0661, konto nr. 7555660175.

Personlig indlevering: Tirsdag d. 20. februar kl. 17 – 19 eller onsdag d. 21. februar kl.17 – 19 i Svanekegaarden, Skippergade 6, Svaneke. Indbetaling skal kunne dokumenteres.

Antal værker: Der skal indleveres minimum 3 værker og maksimum 6 værker inden for samme kategori. Der må gerne indleveres værker i flere kategorier – men i så fald på en ny tilmeldingsblanket for hver kategori. Der betales 250,- kr. for hver tilmeldingsblanket.

Censurering: Censureringen finder sted 22.-24. februar. Resultatet heraf meddeles pr. brev/mail eller telefonisk umiddelbart efter censureringen. Værkerne censureres af billedkunstneren Lars Høeg, keramikeren Better Lübbert samt formanden for Grænselandsudstillingen, formidlingsinsp. ved Brundlund Slot, billedkunstneren Bente Sonne.

Antagelse: Ved antagelse betales et gebyr på 30 kr. pr. værk. Antagne værker må ikke fjernes fra udstillingen, og ingen kan gøre krav gældende vedrørende ophængningen.

Afhentning af værker: Ikke antagne værker skal afhentes søndag d. 25. februar kl. 10 – 12 eller mandag d. 26. februar kl. 16 – 18.

Antagne værker, der ikke er solgt, skal hentes efter udstillingens afslutning søndag d.15. april kl. 16 – 18 eller efter aftale.

Bemærk: Arrangørerne påtager sig intet ansvar for ikke afhentede værker.

Forsikring: Forsikring tegnes af indsender selv.

Journalnummer: På tilmeldingsblankettens øverste hjørne findes et journalnummer, som er indsenders personligt. På alle navnesedler til påklæbning samt ved indbetalinger påføres dette journalnummer, og det skal i øvrigt anføres ved alle henvendelser til Svanekegaarden.

Salgspriser: Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten.

Salg: Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening beregner sig 30 % af prisen ved salg.

Legater: Der uddeles efter censorernes valg ét eller to rejse- og studielegater på 5.000 kr. Legatuddelingen vil finde sted ved ferniseringen.

Spørgsmål vedrørende censureringen og udstillingen kan stiles til Mie Hjort i Svanekegaarden, tlf. 56 49 73 72 booking@svanekegaarden.dkeller formanden for Svanekegaardens Kunst- & Kulturforening, Vibeke Eskesen, vibeke.eskesen@mail.dk, tlf. 56 49 6038

Med venlig hilsen

Vibeke Eskesen, fmd.

Hvornår:

17
Mar

13:00 - 16:00


18
Mar

13:00 - 16:00


19
Mar

13:00 - 16:00


20
Mar

13:00 - 16:00


21
Mar

13:00 - 16:00


22
Mar

13:00 - 16:00


23
Mar

13:00 - 16:00


24
Mar

13:00 - 16:00


25
Mar

13:00 - 16:00


26
Mar

13:00 - 16:00


27
Mar

13:00 - 16:00


28
Mar

13:00 - 16:00


29
Mar

13:00 - 16:00


30
Mar

13:00 - 16:00


31
Mar

13:00 - 16:00


01
Apr

13:00 - 16:00


02
Apr

13:00 - 16:00


03
Apr

13:00 - 16:00


04
Apr

13:00 - 16:00


05
Apr

13:00 - 16:00


06
Apr

13:00 - 16:00


07
Apr

13:00 - 16:00


08
Apr

13:00 - 16:00


09
Apr

13:00 - 16:00


10
Apr

13:00 - 16:00


11
Apr

13:00 - 16:00


12
Apr

13:00 - 16:00


13
Apr

13:00 - 16:00


14
Apr

13:00 - 16:00


15
Apr

13:00 - 16:00


Priser:

Entre

25 DKK

Adresse:

Skippergade 2-8
3740 Svaneke


0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00