Værktøjer til bedre markedsføring og udvikling

Information, inspiration og vejledning indenfor turisme, markedsføring og udvikling.

Forstå din målgruppe bedre

Her kan du finde links til analyser fra Destination Bornholm, VisitDenmark etc., som vil hjælpe dig med at definere målgruppers ønsker, behov og krav til turismeerhvervet på Bornholm.

Analysearbejdet under Destination Bornholm er finansieret af Bornholms Vækstforum. Analyserne tager afsæt i ønsket om at kende markedet bedst muligt og derigennem sikre en produktudvikling og markedsføring, der rammer rigtigt. Analyserne er et redskab til alle turismeaktører. Hvis du vil have en uddybning eller bare drøfte analysernes indhold, er du meget velkommen til at kontakte os. Kontakt Pernille på pernille@bornholm.info eller tlf. 5693 0369.

Vedr. eventanalyserne: Bemærk, at analysernes tager udgangspunkt i en måling af de forskellige events tiltrækningskraft og en værdisætning af tiltrækningskraften. Det må antages, at den samlede værdi af den enkelte event er større end det beløb, der er angivet i analyserne. Bemærk også, at den økonomiske værdi tager afsæt i forbrug baseret på valg af overnatningssted. Døgnforbruget er angivet i VisitDenmarks turistundersøgelse og det er herfra, at data hentes.

 

Brug af Destination Bornholms logo

Som medlem er du meget velkommen til at bruge vores logo til markedsføring! Læs her om reglerne for brugen af Destination Bornholms logo.

Læs mere

Markedsanalyser

Selvom vores nærmarkeder alle er tæt på Danmark, så er det forskellige rejsemotiver og adfærd der gør sig gældende for de forskellige landes befolkning. VisitDenmark udgiver hvert år markedsanalyser, som vi bruger til at optimere vores markedsføring og budskaber. Du kan bruge disse analyser til at målrette din markedsføring.

Markedsprofil 2020

Danmark


Læs mere om danske turisters adfærd og interesser her.

Download

Markedsprofil 2020

Tyskland


Læs mere om tyske turisters adfærd og interesser her.

Download

Markedsprofil 2020

Sverige


Læs mere om svenske turisters adfærd og interesser her.

Download

Markedsprofil 2020

Norge


Læs mere om norske turisters adfærd og interesser her.

Download

Analyser, inspiration og statistik

Her kan du finde links til analyser fra Destination Bornholm, VisitDenmark etc., som vil hjælpe dig med at definere målgruppers ønsker, behov og krav til turismeerhvervet på Bornholm.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00