Turismebarometer kommer hele Bornholm til gavn

Nyt samarbejde sikrer værdifuldt styringsredskab til hjælp for øens turismeaktører. Nu er det muligt at følge med i, hvor mange tilrejsende gæster, der kommer til øen i forhold til samme periode sidste år.

arbejde?  Hvor ligger min virksomhed bookingmæssigt i forhold til tilrejsende gæster til Bornholm? Ja, spørgsmålene er mange, når øens overnatningssteder, spisesteder, detailhandel samt oplevelsesaktører skal lægge planer for personale, vareindkøb mm. Destination Bornholm, DAT – Bornholmerflyet samt Færgen og fra 1. september Bornholmslinjen, har indgået et samarbejde, der forventes at kunne give svar på nogle af ovenstående spørgsmål.

Et helt nyt tiltag, et turismebarometer, viser dels bagudrettet hvor mange tilrejsende gæster, der har været på øen, men samtidig får Bornholm også et indblik i færge-bookinger i den kommende tid. Tallene offentligøres uge for uge. Turismebarometeret er et redskab til alle turismeaktører på Bornholm, som nu kan planlægge egne tiltag, bemanding etc.  med baggrund i faktiske trafiktal

I turismestrategien peges på vigtigheden af at kende gæsterne og dermed på et kvalificeret grundlag kunne skabe en stærkere turisme. Pernille Kofod Lydolph udtaler:

Jeg glæder mig over transportørernes velvillige opbakning, og de muligheder turismebarometeret giver. Med det nye redskab kan vi hjælpe mange og sammen styrke værdikæden i Bornholms turisme”

De første tal i turismebarometeret viser, at Bornholm i årets første 4 måneder ligger på index 113. Bookingerne fremadrettet er en her og nu status, og det er værd at bemærke at bookingerne er i konstant bevægelse. De kommende uger 22-24 ser gode ud med udsigt til flere gæster i forhold til 2017. Derimod er der et dyk i ugerne 25-29, mens det derefter igen ser meget positivt ud på det danske marked. Mht de tyske gæster, kan vi forvente et øget antal gæster i ugerne 28-30, mens sensommeren på nuværende tidspunkt tyder på et lille fald. Dette skyldes især en række tyske delstaters ferieperiode som i år ligger stort set samtidig med den danske.

En aktuel udgave af turismebarometeret vil hver uge være tilgængelig på bornholm.info/erhverv/vaerktoejer/ under analyse-afsnittet. Download maj 2018 her.


Spørgsmål til denne pressemeddelelse bedes rettet til Destination Bornholm, direktør Pernille Kofod Lydolph på 24 27 10 04 eller pernille@bornholm.info

eller presseansvarlig Helle Mogensen på 56 93 03 67 eller hellem@bornholm.info.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00