Stillingsopslag

Vil du stå i spidsen for Bornholms turisme som direktør i Destination Bornholm?

Destination Bornholm har ansvaret for at udvikle og markedsføre Bornholms turisme. Vores nuværende direktør har søgt nye udfordringer efter 11 år på posten, og derfor søger vi en ny direktør, der sammen med bestyrelse, et velfungerende team af medarbejdere og øens mange turismeaktører vil sikre en fortsat positiv udvikling i turismen.

Dine opgaver:
Bornholms turismestrategi 2024-2027 danner ramme for dit arbejde i de kommende år. Målet med dine indsatser er at sikre en fortsat styrkelse af turismen på Bornholm. Det skal ske med afsæt i bæredygtighed som en overligger til alle indsatser. Opgaverne løfter du sammen med en bred kreds af interessenter, herunder private og offentlige aktører og borgere, men naturligvis også medarbejdere og bestyrelse.

I jobbet har du et særligt ansvar for:

 • Ledelse af medarbejdere og drift af virksomheden. Driftsøkonomien er båret af private midler, såvel som offentlige midler. Dertil kommer projektmidler, som oftest tildelt via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fastholdelse af en stærk service og relevante tiltag til virksomhedens medlemmer så den store medlemsportefølje på godt 600 medlemmer forbliver og gerne udbygges
 • Dialog og samarbejde med interessenter i Bornholms turisme
 • Interessevaretagelse og samarbejde med det politiske system på Bornholm omkring turismeområdet med henblik på at sikre samspil mellem behov i turismen og den politiske understøttelse heraf
 • Tæt samarbejde med Destination Bornholms bestyrelse

Vi vil lægge vægt på, at du besidder disse kompetencer:

 • Indsigt i det bornholmske erhvervsliv og samfund, eller besiddelse af lyst og vilje til at få den nødvendige indsigt
 • En god virksomhedsforståelse og gerne praktisk erfaring med turismeudvikling
 • God forståelse for markedsføring
 • Kommunikative kompetencer, skriftligt såvel som mundtligt og herunder evnen til at kommunikere med medier
 • Erfaring med ledelse og udvikling af medarbejdere
 • Erfaring med budgetansvar og styring af en driftsøkonomi med såvel private som offentlige midler, herunder projektøkonomi
 • En uddannelse der giver dig den ballast, der er brug for
 • En åben og udadvendt personlighed
 • En arbejdsform der er præget af den vedholdenhed, det kræver at nå hele vejen fra idé til strategi til handling og resultat
 • Det er en forudsætning for jobbets varetagelse, at du har eller får fast bopæl på Bornholm.

Turismen på Bornholm står på et solidt fundament med 1,8 mio. kommercielle overnatninger og 3,8 mia. i turismeomsætning. Anslået godt og vel 750.000 gæster besøger Bornholm årligt. De seneste to år er Bornholm løbet med prisen som Danmarks bedste feriedestination i regi af Danish Travel Awards afholdt af Travelmedia Nordic. Du kan læse mere om Bornholms turisme på bornholm.info og du kan orientere dig om om Destination Bornholm på bornholm.info/erhverv.

Ønsker du at yderligere informationer vedr. jobbet, så kan du kontakte bestyrelsesformand Kirstin Blomgren på 3070 7062 eller mail kirstin@placesbornholm.com eller den nuværende direktør Pernille Kofod Lydolph på 24271004 eller pernille@bornholm.info

 


ANSØGNINGSFRIST:

 Ansøgninger sendes til bestyrelsesformanden på mail kirstin@placesbornholm.com

Vi ønsker besættelse af stillingen snarest muligt, og der gennemføres derfor løbende samtaler. Et ansættelsesudvalg under bestyrelsen i Destination Bornholm forestår samtaleforløbet, og processen faciliteres i et samarbejde med konsulentbureauet Marcher Markholt.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00