Krydstogtturismen skal styrkes – også i land

Destination Bornholm og Rønne Havn A/S intensiverer samarbejdet på krydstogtområdet.

Udvidelsen af Rønne Havn betyder flere og større krydstogtskibe, og dermed også flere krydstogtgæster. Og bedre havneforhold gør det ikke alene. Som et led i satsningen på krydstogtturismen er fokus derfor nu rettet mod et styrket samarbejde i land. Destination Bornholm og Rønne Havn A/S har derfor valgt at udvide samarbejdet om krydstogtturismen og har udpeget en krydstogtkoordinator. Peter Juhl fra Destination Bornholm er ny krydstogtkoordinator. Han har igennem mere end 3 år haft et tæt parløb med Rønne Havn A/S og andre partnere om markedsføring af Bornholm som krydstogtdestination.

Den nye krydstogtkoordinator vil være kontaktpunkt for virksomheder og attraktioner, som ønsker at være en del af krydstogtturismen, men udvidelsen af samarbejdet betyder også et øget fokus på modtagelsen af gæsterne og de oplevelser Bornholm tilbyder det særlige krydstogtsegment.

”Der findes allerede et netværk af virksomheder på Bornholm, som arbejder sammen om at give krydstogtgæsterne en god oplevelse. Cruise Bornholm Network skal styrkes og udvikles, således at krydstogtturismen forankres, og vi får et godt økonomisk udbytte af udviklingen. Jeg glæder mig til sammen med virksomhederne at styrke krydstogtturismen””

Samarbejdet med Rønne Havn A/S om markedsføring af Bornholm til krydstogtrederierne fortsætter og udvikles også under aftalen, og Peter Juhl vil ligeledes sammen med Rønne Havn A/S løbende deltage i forskellige netværk med andre destinationer om erfaringsudveksling på området. Rønne Havn ser store muligheder i samarbejdet:

”Pr. 1. juni 2019 kan vi tage imod krydstogtskibe på op til 350 meter. Det betyder, at vi fra havnens side har fokus på at kunderne får en god oplevelse og et højt serviceniveau fra det øjeblik, de sætter deres fod på bornholmsk territorium. For glade kunder har det jo som regel med at vende tilbage. Derfor har vi valgt at intensivere samarbejdet indenfor rammerne af Cruise Bornholm Network,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO hos Rønne Havn A/S.

Peter Juhls ansættelse på Destination Bornholm indbefatter også andre opgaver, men størstedelen af hans arbejdstid vil gå med arbejdet for krydstogtturismen.

 

Spørgsmål til denne pressemeddelelse bedes rettet til Destination Bornholm, direktør Pernille Kofod Lydolph på 24 27 10 04 eller pernille@bornholm.info, krydstogtkoordinator Peter Juhl på 56 93 03 41 eller peter@bornholm.info eller Thomas Bendtsen, CEO hos Rønne Havn A/S på 30610763

 

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00