Kapacitet på det rigtige tidspunkt er afgørende for et trafikspring

Bornholm står overfor et trafikspring. Billigere færgebilletter spås at kunne generere op imod 50% flere gæster. Gæster, der vil sikre Bornholm jobs og omsætning. Men skal vi lykkes med at skabe flere jobs og en øget omsætning, har vi brug for kapacitet på færgen. Kapacitet til at sikre at gæsterne kan komme frem og tilbage, og vel og mærke frem og tilbage når det er attraktivt at komme frem og tilbage. Derfor bakker Destination Bornholm op om en flytning af 20.30 afgangen til 18.30.

Afgangen kl. 20.30 blev til på baggrund af et ønske fra godserhvervet med henblik på at sikre godserhvervets behov. I praksis har det vist sig, at afgangen er meget lidt brugt, og således viser de faktuelle tal for eks. marts måned, at det er blevet til samlet 2,6 godsoverførsler på 20.30 og 22.30 afgangene pr. dag. Også antallet af overførte biler og passagerer ligger betragteligt lavere end for eksempelvis afgangene kl. 16.30 ud af Rønne og retur fra Ystad 18.30.

”Vi skal bruge midlerne som Bornholm modtager til den samfundsbegrundede færgesejlads klogt, så vi kan sikre Bornholm maksimal værdi og udvikling. Derfor skal vi naturligvis også placere afgangene der, hvor de bliver benyttet”

 

udtaler Destination Bornholms direktør Pernille Kofod Lydolph.

Erfaringen og tallene viser, at passagerne ønsker at sejle tidligere end 20.30 fra Rønne eller 22.30 fra Ystad. En afgang 18.30 fra Rønne og retur 20.30 vil sikre, at passagerne får en attraktiv afgang. Det gælder både øens gæster og bornholmerne. Samtidig vil godset kunne fortsætte med at bruge de øvrige afgange på Rønne-Ystad, ligesom den skræddersyede færge til gods mellem Rønne og Køge fortsat kan benyttes.

 

Skulle det vise sig mod forventning, at 18.30/20.30 ikke benyttes eller at der på anden vis opstår utilsigtede komplikationer på grund af flytningen, står det Trafikkontaktrådet frit for at flytte afgangen tilbage til 20.30/22.30 jf. dialog med Molslinjen. Der er derfor al mulig grund til at afprøve en flytning af afgangen.

Bornholm er blandt de 5 kommuner i Danmark, hvor turismen betyder allermest. På Bornholm udgjorde turisternes samlede forbrug i 2015 i alt 1,79 mia. kr. Kun cirka en tredjedel (656 mio. kr.) af turismeforbruget kan henføres til de turismekarakteristiske produkter/brancher. Resten af turismeforbruget kommer andre brancher til gode. Derfor er det en god forretning for et samlet Bornholm at sikre Bornholms turisme.

 

 

Spørgsmål til ovenstående pressemeddelelse bedes rettet til Destination Bornholm, Pernille Lydolph 24271004 eller pernille@bornholm.info

 

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00